BM | Mannen-onder-elkaar

Beste zangvrienden, Verbluft was ik toen ik het nieuwe hoofdstuk van Pedro Kneepkens’ geschiedschrijving van ons koor met als titel “Mannen-onder -elkaar onder ogen kreeg” !! Even ter herinnering: Reeds…

Kerstconcert 2022 in de Sacramentskerk te Breda

Het bestuur van onze vriendenclub, de stichting Vrienden van BM, bood dit jaar ons Kertsconcert gratis aan. Er was ruime belangstelling. De plaatselijke pers, Breda Vandaag dd 16 december 2022,…

Najaarsconcert in Ulvenhout

Ons najaarsconcert op zaterdag 22 oktober 2022 bevatte klassieke werken van o.a. Mozart, Gounod, Händel en moderne werken van o.a. McCartney en Cohen. We zongen tot slot een in Oekraïne…

KAM

Het koor heeft op 25 september ook dit jaar weer acte de presence gegeven op de jaarlijkse Kulturele Amateur Manifestatie Breda, waar aan plaatselijke culturele amateurgezelschappen een podium wordt geboden…

VÓLkoren Middelburg

Het VÓLkorenfestival, Eerste Pinksterdag, 5 juni 2022. Om 9.15 uur vertrok de heel volle dubbeldekkersbus vanaf het Schoolakkerplein. De weersverwachting was niet goed. Voorspeld was code geel. Om 10.30 uur…

Grasduinen – Capita Selecta di Bella Musica

Ons video- en geluidsarchief is ruim gevuld met registraties van succesvolle concerten. Als we een aantal daarvan nader onder de loep nemen herkennen we een aantal factoren die hebben bijgedragen…

Sfeervol herdenkingsconcert 4 mei dodenherdenking

Na afloop van de plechtige Dodenherdenking bij het monument “De Vlucht” in het park Valkenberg gaf het Breda’s Mannenkoor een Herdenkingsconcert als eerbetoon voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Zij beschouwt…

BM, de KMA en de hand van Umland

Alweer een hoofdstuk in de thematische geschiedschrijving van ons koor, door Pedro Kneepkens. Veel leesplezier toegewenst!    Klik hier voor deel 8 van de geschiedenis van BM