Grasduinen – ‘Breda’s Mannenkoor verovert Montserrat’, 17 oktober 2010

‘Breda’s Mannenkoor verovert Montserrat’ stond er op 17 oktober in
2010 boven een artikel in de Bredase Bode. Onder die kop valt te lezen
over een bijzonder optreden van BM in de hooggelegen Basilica
Montserrat. Dit tijdens concertreis van BM naar Barcelona en omgeving
ter gelegenheid van haar 145-jarig bestaan.
De Basilica Montserrat is de thuishaven van het befaamde jongenskoor
La Escolonia. De uitzonderlijke toestemming om daar als buitenstaander’
te mogen zingen werd pas verkregen na lang aandringen. Het tonen van
een foto van een toenmalige paus te midden van BM-koorleden genomen
tijdens een concert naar Rome in 2002 gaf de doorslag. Wel moest het
voorgenomen programma sterk worden ingekort tot een klein kwartier.
De a-capella uitvoering o.l.v. Hans de Wit was een enerverende ervaring
die in de Bredase Bode als volgt is beschreven: ‘Slechts twee maten van
een uiterst pianissimo ingezet Tebe Poem waren voldoende om een
intense en aanhoudende stilte teweeg te brengen onder de pakweg 2000
bezoekers van deze toeristische trekpleister. Zelfs de schuifelende rij op
weg naar de wereldberoemde Zwarte Madonna in de galerij boven het
koor leek tot stilstand gekomen’.
Nog nooit werd ons koor zo vaak door het publiek gefotografeerd en
gefilmd.
Bijgaande video is een compilatie van het bijzondere, geheel a-capella
uitgevoerde mini- concertje dat door Pierre Bogmans is vastgelegd.
Wim Stoffers & Simon Keep