Historie

Het Breda’s Mannenkoor is opgericht in 1865. De oprichter en eerste voorzitter was de toenmalige directeur van de Bredase bierbrouwerij, de heer Frans Smits van Waesberghe.

De chronologische geschiedenis van het koor is hiernaast gedocumenteerd, onderverdeeld in 7 periodes. Ook is een volledige lijst toegevoegd van alle dirigenten in de loop der jaren.

In de loop der jaren zijn er verscheidene Jubileumboeken uitgegeven, waarvan we dankzij de minitieueze archievering van vele waardevolle documenten door onze ere-voorzitter en ambassadeur Hans Talboom een electronische kopie op onze website kunnen  hebben.

 • Over de eerste 50 jaar van het koor werd in 1915 het Gedenkboek “Ter Herinnering aan het Gouden Jubileum der Kon. Zangvereniging Breda’s Mannenkoor” gepubliceerd, klik hier om dit document te raadplegen.
 • Ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum is de “Kroniek van het koor 1865-1990”  gepubliceerd, hier beschikbaar in twee delen, het gedenkboek zelf; klik hier; en de bijlagen; klik hier.
 • Ter gelegenheid van het ons 100 jaar Koninklijk, 1905-2005, is indertijd ook onder Hans’ hoede een jubileumboekje uitgegeven, eveneens zeer de moeite waard eens open te slaan. Klik hier om dit document te openen.

Ons koorlid Pedro Kneepkens heeft, gebruikmakend van de coronapauze, een thematische geschiedschrijving over de volledige ruim 150 jaar van het koor ter hand genomen. Hij wordt daarbij ondersteund door een klankbordgroep die bestaat uit onze 3 BM historici Hans Talboom, Chris Knook en Simon Keep + Hans Slockers als corrector. Er gaan hieronder een voor een hoofdstukken worden toegevoegd.

 1. Breda Nassaustad, bakermat van BM
 2. BM, kind van de 19e eeuw
 3. Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit
 4. Het Koor van de Brouwerij
 5. Op netten stand gelegen
 6. Het gouden tijdperk
 7. Hans Talboom, zanger van de eeuw
 8. BM, de KMA en de hand van Umland
 9. BM, Mannen-onder-elkaar
 10. Let steeds op uwen directeur