1865 – 1869 Bart Rosu
De eerste dirigent, de geboren Bredanaar Bart Rosu, wordt op de leeftijd van 26 jaar benoemd tot directeur van Breda’s Mannenkoor. Hij heeft dan al ervaring opgedaan bij het koor van de H.Barbara in de Tolbrugstraat en bij de zangvereniging Germania die zowel militairen als burgers onder haar leden telt. Zijn grootste wapenfeit is het leiden van een benefietconcert voor de vrijwel voltooide kathedrale kerk in 1869. Hij staat daarbij aan het hoofd van de gezamenlijke zangkoren van Breda.

 

 

 

 

 

 

1870 – 1883 Heinrich Umland
Direct na het vertrek van Bart Rosu neemt Heinrich Umland, die dan al enige tijd als tweede directeur heeft gefunctioneerd de dirigeerstok over. Umland geboren in Duitsland is dan al 60 jaar oud. In 1827 als militair muzikant (cellist) naar Nederland gekomen verhuist hij in 1837 naar Breda. Vanaf dat moment neemt hij een centrale plaats in het Bredase muziekleven in. Hij was de eerste directeur van de in 1876 tot stand gekomen zang en muziekschool. Hij heeft 45 jaar het muziekleven in Breda gestalte gegeven en als geen ander zijn stempel gedrukt op het muzikale leven in Breda. Binnen de Bredase gemeenschap geniet hij grote achting. Hij dirigeert Breda’s Mannenkoor 13 jaar.

1883 – 1902 Govert Dorrenboom
Deze geboren Dordtenaar studeert vanaf 1874 drie en een half jaar aan het conservatorium in Keulen, vestigt zich in 1879 in Breda en volgt in 1880 Umland op als directeur van de muziekschool. Govert Dorrenboom is veelzijdig. Hij is organist van de Grote Kerk daarnaast koor- en orkestdirigent, ensemblespeler, solist, muziekleraar en componist. Op 1 november 1883 wordt hij benoemd tot directeur van Breda’s Mannenkoor en hij blijft dit tot 1902.

1902 – 1905 Jan van Ingenhoven
Als zoon van een bakker geboren in Breda ontpopt hij zich als een muzikaal wonderkind. Op 17 jarige leeftijd is hij al directeur van een harmonie. Hij wordt in het begin van 1902 op 26 jarige leeftijd benoemd tot tweede directeur van Breda’s Mannenkoor om enkele maanden later te promoveren tot eerste directeur, waarna hij in drie jaar tijd de basis legt voor een reeks succesvolle jaren van het koor. Onder zijn leiding behaalt Breda’s Mannenkoor op 3 juli 1904 een eerste prijs op een internationale zangwedstrijd in Rotterdam. Op grond van zijn verdiensten wordt hem de persoonlijke titel van eredirecteur toegekend.

1905 – 1917 Henri van Nieuwenhoven
Van Nieuwenhoven maakt als jurylid bij bovengenoemde zangwedstrijd kennis met Breda’s Mannenkoor. De geboren Rotterdammer komt in 1905 naar Breda en volgt direct Jan van Ingenhoven op die zich dan als musicus in München vestigt. Van Nieuwenhoven is muziekpedagoog, wordt directeur van de muziekschool en is tot aan de tweede wereldoorlog muziekverslaggever van de Brabantse pers. Tijdens zijn bewind worden vele prijzen gewonnen. Hij blijft directeur van Breda’s Mannenkoor tot 1 februari 1917.

1917 – 1948 Willem Robert jr.
De Haarlemmer Robert, van origine violist, speelt van 1895 tot 1905 in het Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg. Hij behaalt in 1905 het diploma solozang en verhuist naar Tilburg alwaar hij de gemengde koorzang invoert, tot dan toe tegengehouden door de R.K.-geestelijkheid. Hij is daar 51 jaar verbonden aan de muziekschool. Vanaf 1908 is hij in Breda directeur van het koor Caecilia. Als dit koor in 1917 opgaat in het Breda’s Mannenkoor wordt Robert tot opvolger van Henri van Nieuwenhoven benoemd. Tijdens zijn bewind wordt het Breda’s Mannenkoor achtmaal onderscheiden, daarbij is het koor in de jaren dertig gemiddeld 150 man sterk en volgen aspirant-leden een zangcursus. Bij meerdere gelegenheden valt hem de eer te beurt met het koor op te mogen treden voor leden van de Nederlandse en Belgische vorstenhuizen. Hij neemt in 1948 op grond van zijn leeftijd, hij is dan 74, na 31 jaar trouwe dienst afscheid. Hij is daarmee de langst dienende directeur van Breda’s Mannenkoor geweest.

1948 – 1952 Wim de Rooy
De in Venlo geboren de Rooy is de zoon van Cees de Rooy directeur van zangvereniging Venlona. Hij volgt een opleiding tot organist en koordirectie en wordt in 1932 benoemd als organist-directeur van de St. Liduïnakerk te Schiedam. Ook is hij na de oorlog geruime tijd werkzaam als muziekcriticus bij het dagblad Trouw. Op 1 juli 1948 begint de Rooy zijn werkzaamheden bij Breda’s Mannenkoor. Het wordt geen onverdeeld succes. Mede door een kwakkelende gezondheid wordt op 21 mei 1952 een waarnemend dirigent (Louis Suijkerbuijk) benoemd. Op zijn verzoek wordt Wim de Rooy per 1 januari 1953 eervol ontslagen. Hij overlijdt op 22 maart 1954 in de ouderdom van 41 jaar.

1952 – 1961 Louis Suijkerbuijk.
Louis Suijkerbuijk is geboren in 1906 in Roosendaal en overleden in 1988 in Bergen op Zoom. Hij is van 1952 tot 1962 dirigent van BM geweest.
Louis had geen conservatorium opleiding maar was een goed pianist en improvisator. Hij dirigeerde als 15 jarige, in korte broek, het kerkkoor in Roosendaal.
Conclusie mag dus zijn; volledig autodidact.
Hij was van beroep zakenman en was eigenaar van een zeepfabriek in Wouw. (huishoudzeep en zeeppoeder)
In 1960 heeft hij die zaak verkocht en is een chemisch bedrijfje in Portugal begonnen waardoor hij moest stoppen als dirigent van BM.

1962 – 1965 Jo Frijters
Met ingang van 1 januari 1962 wordt Jo Frijters tot vaste dirigent van Breda’s Mannenkoor benoemd. Hij is dan al 22 jaar als organist en dirigent aan de Begijnhof- en de Kathedrale kerk verbonden. Onder zijn leiding worden vele concerten gegeven met internationale solisten als de Amerikaanse bariton Henry Blackmon en Caroline Kaart. In 1965 wordt Frijters enige tijd ziek en wordt als zijn opvolger Otto Deden aangetrokken.

1965 – 1973 Otto Deden

Otto Deden werd in 1925 in Amsterdam geboren. In 1948 behaalde hij het laureaat aan de Nederlandse Kerkmuziekschool in Utrecht. Vervolgens studeerde Deden aan het Rotterdams Toonkunst Conservatorium en werd hij directeur/organist van de Dordtse Sint-Antoniuskerk.

Hij studeerde compositie bij Henk Badings en won in 1958 een compositieprijsvraag ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Mastreechter Staar.

Hij dirigeerde een tiental koren waaronder enkele grote mannenkoren in het zuiden van het land.

Van zijn hand verschenen zo’n 150 composities, profane en kerkelijke werken waaronder een aantal missen, vele motetten, oratoria, piano- en orgelwerken. Tevens kreeg hij opdrachten van de KRO en de Amerikaanse World Library of Sacred Music.

Op22 september 1965 werd hij benoemd tot dirigent van Breda’s Mannenkoor en gaf in mei 1966 zijn visitekaartje af met een geweldig jubileumconcert ter gelegenheid van 100 jaar Breda’s Mannenkoor.

In 1967 werd de uitvoering van zijn compositie Mysteria, een opdracht van het gemeentebestuur van de stad Breda, een ongekend succes.

Tijdens zijn bewind ontstond het fenomeen “Kerstconcert”, waarbij een keur van internationale kerstliederen ten gehore werd gebracht. Een traditie die tot in de 21e eeuw door zijn opvolgers zou worden voortgezet.
Als hij op 1 januari 1974 de dirigeerstok bij Breda’s Mannenkoor neerlegt eindigt een periode voor ons koor met een van de grootste koordirigenten van Nederland.

Chris Knook

16-01-2020

1974 Wim Koch
Koch overbrugt een jaar omdat de opvolger van Otto Deden eerst per 1 januari 1975 beschikbaar is.

1975 – 1977 Gerard van Buul
Gerard van Buul, geboren in Eindhoven (1934), studeerde aan het Brabants conservatorium in Tilburg waar hij het einddiploma katholieke kerkmuziek behaalde.
Hij studeerde piano bij Jean Antonietti en Paul Niessing, orgel bij Hub Houet en Louis Toebosch, koordirectie bij Jan Out en orkestdirectie bij Piet Ketting.
Van Buul was op het moment van aantreden als dirigent van Breda’s Mannenkoor, directeur Muziekschool Midden-Langstraat in Waalwijk.
Bij zijn aanstelling als dirigent  in 1975 stond hij voor de opdracht om ons koor in ruim 4 maanden klaar te stomen voor deelname aan het “International Choral Festival” in Cork Ierland, hetgeen wonderwel lukte. Wij werden bekroond met een eerste prijs.
Van Buul, een geweldig organist en pianist, werkte vooral aan de vernieuwing van het repertoire.
Tijdens de repetities viel zijn acrobatische manier van pianospelen op.
Hij begeleide de afzonderlijke partijen door, staande met zijn rug naar het pianoklavier, de toetsen met zijn rechterhand te bespelen en met zijn linker de maat te slaan en tegelijkertijd mondeling aanwijzingen te geven.
In oktober 1979 werd hij  benoemd tot directeur Stedelijke Muziekschool Maastricht en verhuisde naar Limburg.
Daarmee kwam op 1 april 1977 een einde aan een korte maar succesvolle periode.
Chris Knook
27-01-2020

1977 – 1980 Jan Verbogt
Verbogt is een professionele dirigent die zijn opleiding geniet aan de conservatoria in Tilburg en Antwerpen en die daarnaast filosofie studeert.
Hij studeert cum laude af en wint de eerste prijs voor koor- en orkestdirectie.
Jan Verbogt leert Breda’s Mannenkoor “zacht” zingen.
Onder zijn leiding worden o.a. “The Mount of Tree Lights” van Bohuslav Martinů en het Requiem van Luigi Cherubini met veel succes uitgevoerd. Ruim drie jaar heeft Verbogt, op zijn eigen onnavolgbare wijze, het koor, tot aan het jubileumconcert 115 jaar Breda’s Mannenkoor, geleid.

1981 – 1992 Peter Hermans
Geboren in Turnhout (1952) was Peter Hermans de eerste Belgische dirigent van ons koor.
Hij begon zijn muzikale studies pas op 18 jarige leeftijd.
Na een jaar algemene muziekpedagogiek aan het Lemmensinstituut te Leuven, volgde twee jaar orgel en klavecimbel aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen bij Stanislas Deriemaecker en Jos van Immerseel.
Hij volgde koordirectie en zang aan hetzelfde instituut. Ook volgde hij een cursus bij de vermaarde Duitse koorpedagoog prof. Wilhelm Ehmann. In Nederland studeerde hij zang bij Max van Egmond aan het conservatorium in Amsterdam.
Bij zijn aantreden op 1 januari 1981 stond hij voor de moeilijke taak om het koor in enkele maanden tijd klaar te stomen voor deelname aan het Internationale korenfestival “Berlin singt mit Europa” dat in de maand juni werd georganiseerd in West-Berlijn.
Deze concertreis, waarbij ook in het toenmalige Oost-Berlijn werd gezongen was een groot succes.
De voorliefde van Peter Hermans voor Frans Schubert  leidde ertoe dat in 1983 door Breda’s Mannenkoor een Schubertiade werd georganiseerd in Schouwburg Concordia. Het koor produceerde onder zijn leiding haar eerste cd en trad voor de eerste maal op voor TV.
Chris Knook
16-01-2020

1992 – 2007 Marcel Verhoeff

Marcel Verhoeff (1956) studeert solozang aan de conservatoria in Den Haag en Brussel. Daarnaast studeert hij koor- en orkestdirectie. In 1992 wordt hij benoemd tot dirigent van Breda’s Mannenkoor en een jaar later wordt hij tevens chef dirigent van het Don Kozakkenkoor Rusland. Onder zijn bezielende leiding stijgt Breda’s Mannenkoor tot grote hoogte met als hoogtepunten een serie van 7 edities van de Night of the Classics in het Chassé Theater Breda en in zaal Vredenburg in Utrecht, meerdere uitvoeringen van de Krönungsmesse van Mozart in Breda, en in de St Pieter in Rome alwaar we ook de “Toast” van “Van Poppel” voor Z.H. de Paus, staand rondom zijn zetel, ten gehore brengen.
Met de Koninklijke Militaire Kapel brengen we de Polni Mše (Veldmis) van Bohuslav Martinů tijdens de viering 175 jaar KMA, met als eregaste H.M. Koningin Beatrix.
Marcel Verhoeff leidt het koor naar vele hoogtepunten. Met grote spijt moeten we in 2007 afscheid nemen van hem omdat zijn Don Kozakkenkoor in Moskou geen tijd vrij laat om Breda’s Mannenkoor trouw te blijven.

2008 – heden Hans de Wit

Hans de Wit werd op 2 maart 1960 geboren in het Brabantse Willemstad. Hij begon zijn muzikale loopbaan in de harmonie/orkest wereld, waar hij diverse blaasinstrumenten leerde bespelen. Vanaf zijn 9e jaar bezocht hij de Roosendaalse muziekschool waar hij de A, B en C diploma’s orgel cum laude behaalde, nog steeds een unicum in de geschiedenis van deze muziekschool. Daarnaast had Hans pianoles van de bekende pianist/dirigent Jan Vermeulen.

Op diverse concoursen was hij prijswinnaar, o.a. op het Nationaal jeugd-orgelconcours te Breda. Na zijn middelbare schoolopleiding ging hij aan het Rotterdams conservatorium studeren. Hij studeerde daar 2 hoofdvakken: orgel bij Jet Dubbeldam en Ensemblebegeleiding/arrangeren bij Jan Eelkema (koordirectie), Jaap Koops en Arie van Beek (orkestdirectie), Jos vd Sijde (slagtechniek) en Bernard van Beurden (compositie/arrangeren). In diezelfde periode liep hij stage bij het beroemde Metropole orkest, dat onder leiding stond van Rogier van Otterloo. Bovendien behaalde hij de aantekening muziektherapie. Hans studeerde in zijn jaargang als beste af.

Reeds tijdens zijn studie deed Hans veel ervaring op als dirigent bij diverse koren, maar ook als mede-organisator en oprichter van diverse muziekprojecten.

Voor verschillende projecten, ook internationaal, wordt Hans regelmatig gevraagd als gastdirigent op te treden. Zo is hij afgelopen jaren gevraagd als gastdirigent bij het ICMF (International Church Music Festival) in Coventry (Engeland) en Bern (Zwitserland). Hier werkte hij samen met de wereldberoemde dirigent Sir David Willcocks. Hij heeft als dirigent meegewerkt aan een groot aantal CD-, radio- en TV opnames en er staan ruim 500 koor- en orkestarrangementen op zijn naam.

Met zijn brede muzikale ervaring en enthousiasme is de muziekwereld en het Koninklijk Breda’s Mannenkoor verzekerd van een vakman die er alles voor doet om het allerbeste uit een ieder te krijgen.

Hans is momenteel dirigent van het Westlands Mannenkoor, Westlands Dameskoor, Kleinkoor Invasion en het Zoetermeers Dameskoor. Met deze koren en andere heeft hij, naast de verschillende nationale concerten, in vele landen en steden opgetreden; onder andere: Wenen, Bern, Praag, Londen, Coventry, Parijs, Verona, Milaan, Garda, Venetië, Weimar, Erfurt, Heidelberg, Toronto en omstreken, Brussel, Antwerpen, Keulen, Diest, Kortrijk en Barcelona.

Per 1 juni 2008 is Hans de Wit benoemd als chef-dirigent van het Koninklijk Breda’s Mannenkoor.