ANBI

Onze vereniging heeft de ANBI-status en is ook aangewezen als culturele ANBI.

Dat betekent dat uw giften aan ons aftrekbaar zijn van de belasting. Hieronder vindt u een korte toelichting met de mogelijkheden. Verder kunt u een formulier downloaden om een overeenkomst af te sluiten.

Naam van de vereniging:
Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor.

De vereniging heeft de ANBI-status en is ook aangemerkt als culturele ANBI.

RSIN nummer: 003510244

Contactgegevens over ANBI:
E: anbi@bredaasmannenkoor.nl
T: 06-53330193

Bestuursleden: zie onder Organisatie

Documenten:

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en andere vrijwilligers werken uitsluitend op basis van vergoeding van werkelijk aantoonbare gemaakte kosten. Het Breda’s Mannenkoor heeft geen werknemers. (Statuten art.13, lid 7)