15 december 2019

Kerstmatinee met Lappen vol Smart in De Avenue               Theo Melis

Dit jaarlijkse kerstconcert samen met Lappen vol Smart vindt voor de zesde maal weer in het steeds weer gezellige theater De Avenue plaats. En wederom met Villa Pardoes als goede doel. Deze keer ging hier een uitstekende en gezellige gezamenlijke repetitie bij Boerke Verschuren aan vooraf.
Het programma, mede geïntroduceerd door burgemeester Paul Depla en Peter Persoon is uitzonderlijk afwisselend met optredens van Mariska van Kolck, The Original Victoria Band en natuurlijk het onmisbare GAK Trio, bestaande uit Mart Jacobs, Pieter Talboom en Bart Goosen.
De toegangsprijs van € 5,- blijkt geen enkel bezwaar te zijn voor een overvolle zaal.
Het gebruikelijke programmaboekje is vervangen door presentatie op een 5-tal monitoren op het podium en rondom in de zaal, waardoor het publiek volop kan meezingen. De bezielende tekst van het ‘Finalelied Villa Pardoes’ op de melodie van ‘We’ll meet again’ blijkt een prima aanmoediging voor het publiek om ruim te doneren aan het goede doel. De opbrengst van ruim € 3200,= mag er dan ook zijn! ‘Volgend jaar weer!’ was de roep van alle deelnemers.

27 november 2019

De Donk in Ulvenhout                                                                   Theo Melis

Op verzoek van de organisatie zingen we ‘als ouderen voor ouderen!’ Daardoor brengt Ut GAK levensliederen en meezingers met als kers op de taart een aantal kerstliedjes en een uitgebreide potpourri van Sinterklaasliedjes. Het is geweldig te zien hoe het geheugen van geestelijk gehandicapte en demente bejaarden wakker kan schieten bij de herkenning van deze liedjes, zodat ze allemaal tot ieders verbazing volop gaan meezingen. Daardoor staat het koor ook volop met hen mee te genieten.

18 september 2019

 

GAKdag, Jaarfeest 2019                                                           Theo Melis

Evenals alle andere jaren weer een gezellig samenzijn om het 17e levensjaar van Ut GAK met de partners te vieren. En ook deze keer weer met prima najaarsweer bij ‘De Zeven Heuveltjes’.
Het gebruikelijke jaaroverzicht en uitleg van de plannen voor de toekomst zijn voorbode voor de bezadigde BBQ-maaltijd als aanleiding voor een ‘Concert uit eigen doos’ uit volle borst gezongen onder bezielende leiding van Henk en onder begeleiding van Mart en Pieter.

De ‘voorzitter’ komt met een voorstel om de BM leden Chris Knook en Simon Keep te vragen een reorganisatie tot stand te brengen, die leidt tot: KZBH (Koninklijke Zangvereniging Breda’s Havenkoor) en Ut GMK (Ut Gedemt Mannekoor). Waarop uiteraard hilarisch wordt gereageerd.
Als gewoonlijk wordt de avond afgesloten met een komisch optreden door Paoter Terrepetijn, dit keer als de Spiegejaoter Jan Willem Lul met ‘Observaties na 50 jaar Huwelijk’.

31 augustus 2019

 

Tranen van Van Cooth                                                                    Theo Melis

Na het zeer regenrijke Tranendal van vorig jaar zijn de weersomstandigheden opvallend beter en het publiek droger en talrijker! De optredens vinden plaats op het Bisschopspleintje, op Haven 21, in de Waalse Kerk en op het Kerkplein. Het repertoire omvat deze keer twee nieuwe nummers, die opmerkelijk goed uit de verf komen. De eigen tekst van ‘Koop maar een hond’ op de melodie van Quattro Cavai blijkt aan te slaan, maar dat is logisch als het mannelijk deel van het publiek meezingt dat je beter een hond kan nemen dan een vrouw trouwen! De tekst van het nieuwe nummer ‘Koopziek’, op de melodie van Oh, Champs Elysées, gaat over de vermoeidheid die optreedt als je met tegenzin gaat winkelen. Dat blijkt bij het publiek veel herkenning op te roepen.

Door de overdonderende klanken van volgende optredens op het Kerkplein moet van ons gebruikelijke toezingen van de gasten van onze jaarlijkse sponsor De Bruine Pij worden afgezien, waardoor de zangers gedwongen worden diverse consumpties tot zich te nemen, en wel zo dat het toch nog een vrolijke boel wordt.[/vc_column_text]

10 juli 2019

Ziekentriduüm in de Sacramentskerk                                                Theo Melis

Ut GAK brengt wederom vrolijkheid aan de langdurig zieken tijdens deze jaarlijkse driedaagse. Hoewel de samenzang wat moeilijk op gang komt wordt gaandeweg uit volle borst meegezongen met Droomland, Nikkelen Nelis en Johanna als duidelijke favorieten. De vele enthousiaste vrijwilligers gaan in polonaise tussen de rijen patiënten door en zo wordt het een feest voor iedereen. Het biertje van de organisatie na afloop buiten in het zonnetje smeert de moe-gezongen kelen voordat de zangers zich naar huis smeren.

12 mei 2019

Ut GAK bij Belcrum Beach.                                                                              Hans Veels

Het was nog niet echt strandweer op de morgen van zondag 12 mei, maar allengs werd het beter en zelfs zonnig. Mooi voor de mannen van Ut GAK die zich opmaakten voor een “ksert” op het strand aan de Mark: Belcrum Beach!

Een lokaal krantje had er aandacht aan besteed, maar helaas de eindtijd afgedrukt. Het leek er even op dat er meer zangers waren dan badgasten, maar nadat de herkenningsmelodie klonk kwamen meer mensen op de zoetgevooisde klanken af. Muzikaal werd Ut GAK ondersteund door vaste accordeonist Mart Jacobs, maar ook Pieter Talboom op banjo en Bart Goossen op contrabas. Topmuzikanten dus, door sommigen al benoemd als het GAK-trio.

In twee sets werden bekende melodieën met vaak aangepaste tekst gezongen met een keur aan solisten. Terwijl kinderen zich vermaakten met zandkastelen zongen hun ouders steeds vaker mee aan de hand van hand-outs. En de zonnebrandcrème kwam toch nog van pas!

Tevreden gezichten en wat de organisatie en de zangers betreft: voor herhaling vatbaar.

26 april 2019

Ut GAK bij Thebe IJpelaar.                                                                                          Hans Veels.

Op vrijdag 26 april 2019 was Ut GAK te gast bij Zorgcentrum Thebe IJpelaar. Aanvankelijk viel het aantal zangers nogal tegen, want er zijn ook nog leden die gewoon moeten werken, maar uiteindelijk kon een kleine 20 zangers zich voorbereiden op een optreden voor ruim honderd bewoners, onder wie onze eigen Toon en de vrouw van Joop.

In twee keer een uurtje kregen de aanwezigen bekende Nederlandse liederen en liedjes voorgeschoteld, zoals altijd begeleid door onze voortreffelijke accordeonist, Mart Jacobs. Allemaal bekende nummers en dat was te merken! Mede gesteund door een goede geluidsinstallatie deed de hele zaal volop mee. Niet alleen bewoners, maar ook het enthousiaste personeel. Zwaaibaas Henk van der Maaten herkende onder de aanwezigen een zanger waarmee hij ooit samen in het Shellkoor zong. Deze meneer de Visser was, ondanks zijn 100 jaar, nog goed bij stem en als geboren Rotterdammer zong hij samen met Henk “Toen wij uit Rotterdam vertrokken!” Het applaus was niet van de lucht!

Theo praatte de zaak aan elkaar en daar konden natuurlijk grappen niet ontbreken, uiteraard in plat Bredaos.

In de pauze en na afloop werd er gekeuveld en gezongen en Mart liet de piano natuurlijk niet onberoerd. De oude meneer de Visser bood zelfs een rondje aan, want hij had zich kostelijk vermaakt, net als de andere bewoners. Ut GAK was meer dan tevreden met zoveel blije mensen!

17 april 2019

200 jaar Huize Elisabeth in de Grote Kerk                              Theo Melis

Ter ere van dit jubileum trakteert Albert Heijn in aanloop naar Pasen in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds 200 ouderen op een heerlijke paasbrunch. De gasten schuiven om 11 uur aan in de Grote Kerk en genieten van het lekkere eten, het enthousiaste optreden van Ut GAK en van elkaar. Daardoor worden de eenzame dagen tijdens de feestdagen doorbroken. De waardering van AH wordt vorm gegeven door het sponsoren van de zangbundel ‘Ut GAK Meezingconcert 2019’, die het koor nog vele jaren kan dienen als tekstboekje voor hun optredens.

12 april 2019

Stichting De Leystroom                             Theo Melis

Het optreden van Ut GAK bij Stichting De Leystroom was een overweldigend succes! We waren met 30 man sterk en het talrijke publiek was zeer dankbaar en enthousiast en wij ook!

Het nieuwe nummer op het repertoire: ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’, waarvan de tekst in 1972 is geschreven door oud-BM lid Louk Varossieau, samen met Peter Nuyten, werd tot onze verrassing door bijna iedereen meegezongen. Wat is het heerlijk zo voor ‘mensen in de zorg’ te mogen optreden!

1 maart 2019

Ut GAK en KarnavalsKonzert 2019                                                                            Hans Veels

Op 1 maart werd carnaval in Het Kielegat afgetrapt in het Chassétheater met het traditionele concert door philharmonie zuidnederland. Met een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe presentatrice heet het voorlopig het Klokkenberg Karnavals Konzert. Maar deze keer ook met medewerking van Ut GAK!

In zijn laatste regeringsjaar werd Prins Daan in het zonnetje gezet, maar op zijn beurt bedankte hij ook iedereen die de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een mooi volksfeest zonder wanklank. Met een drietal solisten zorgde het orkest voor een mengeling van serieuze en vrolijke muziek, waarbij ook genoeg te lachen viel.

Voor aanvang werden de vaak prachtig uitgedoste gasten in de foyer opgewacht door Ut GAK om in de stemming te komen. Direct na afloop stonden die zangers er weer, maar nu verkleed, voor een muzikale nazit. De bekende nummers uit het repertoire werden niet alleen gewaardeerd, maar door een flink deel van de gasten ook meegezongen. Gaandeweg werden de gouden keeltjes van Ut GAK overstemd door de kapellen die ook in de foyer waren neergestreken, maar de sfeer was uitstekend en daar was het allemaal om begonnen. Het was een mooie gelegenheid om ook schouwburgpubliek te laten kennismaken met onze balladen en levensliederen. En voor de zangers een mooie opmaat voor het jaarlijkse zottenfeest!

[/vc_tta_section]

19 december 2018

Senioren Vereniging Teteringen                               Theo Melis

Slechts drie dagen na het jaarlijkse Kerstconcert met Lappen vol Smart in Avenue is Ut GAK al weer te vinden In ’t Web in Teteringen ter opluistering van het Kerstdiner van de krasse seniorenvereniging SVT. Doordat het Kerstconcert het effect had van een uitgebreide repetitie is de kwaliteit van het kerstrepertoire verbluffend goed te noemen.
De samenzang met alle aanwezigen zorgt voor het wegpinken van tranen, die ook worden veroorzaakt door het lachen om het komische kerstverhaal over twee ouwetjes, die nadenken over reïncarnatie. Henk oogst veel succes met zijn solozang bij onze Kerst-toppers ‘The Holy City’ en ‘Kerstmis in de Jordaan’. We hebben al een uitnodiging voor volgend jaar!

16 december 2019

Kerstmatinee met Lappen vol Smart in Avenue                               Theo Melis

Deze jaarlijkse kerstmatinee samen met Lappen vol Smart vond voor de vijfde maal weer in het wat oubollige maar gezellige theater De Avenue plaats. Ditmaal met Villa Pardoes als goede doel.
Deze keer ging hier een weinig moeizame en rommelige repetitie bij Ome Jan aan vooraf en kon het volledige repertoire worden doorgewerkt. Het nieuwe nummer ‘Kerst in ons dorp’ en het gezongen kerstverhaal ‘Kerstman in de sneeuw’ blijken een perfecte aanvulling van het GAK kerstrepertoire ter vervanging van de meerstemmige BM nummers, die we eigenlijk door ongebalanceerde stemverhoudingen niet meer willen (en kunnen) zingen.
Weer was er het mooie programmaboekje, verzorgd door GAK-Theo en Lap-Carla van Kaam, zodat het publiek van harte kon meezingen.
De voordracht ‘Het leed dat Kerst heet’ door Lieselot en Loes van De Lappen wekte veel bewondering. De samenzang “Met Kerst wil ik beleven: Wat ik meer heb in mijn leven aan anderen door te geven…, zo voel ik mij goed” blijkt een aanmoediging voor het publiek om ruim te doneren aan Villa Pardoes. De opbrengst van ruim € 1200,= mag er dan ook zijn!

Volgend jaar misschien toch maar weer naar de Waalse Kerk voor de betere akoestiek, ruimere opstelling en de aanwezigheid van een vleugel?

07 november 2018

Ut GAK gaat de boot in!                               Hans Veels

Ton en Corry Tempelaars uit Terheijden waren op 7 november 50 jaar getrouwd en de familie had bedacht dat een rondvaart door de Biesbosch daar goed bij zou passen. Maar zo’n feestelijke gelegenheid vraagt natuurlijk wel om vrolijk entertainment en waar kun je dan beter terecht dan bij Ut GAK?
Heimelijk waren de zangers bij ’t Voske in Drimmelen samengekomen, waar de partyboot van De Zilvermeeuw aan de steiger lag. Daar was zelfs nog gelegenheid om even in te zingen, zodat het jubilerend echtpaar kon worden verrast door een fors koor met een speciaal welkomstlied.
Daarop loos de boot het ruime sop en Ut GAK zong met overgave over woelige baren en andere levensperikelen, waar het gezelschap allengs steeds luider aan meedeed. In drie sessies werd een flink deel van het repertoire ten gehore gebracht, afgewisseld met een hapje en een drankje om de kelen te smeren. En niet te vergeten de g-g-gloeiende bitterballen.
Ondanks het sombere weer had Ut GAK een zonnige middag voor het jubilerende echtpaar bereikt en de zangers werden door de familie uitvoerig bedankt voor hun uitbundige bijdrage. Bij de Zilvermeeuw zijn we nu ook bekend en hopelijk vaker te gast.

04 november 2018

De Paoters en Ut GAK                               Hans Veels

Voor de aller- aller- echt allerlaatste keer hebben de paoters Terrepetijn OW en Sjaggerijn OH hun habijt uit de zak van Max gehaald! Om heel Breda nog één keer te laten genieten van hun Bredaose Les en omdat ze nu eenmaal gek zijn op de Grote Kerk! Ook deze keer was de opbrengst van ruin € 11.000,- voor de restauratie van dit prachtige monument.

En het was een waardig laatste optreden! De entreekaarten waren in een mum van tijd uitverkocht voor de finale. Veel deelnemers namen genoegen met een staanplaats om er maar getuige van te kunnen zijn en dat later aan hun kleinkinderen te kunnen vertellen. Voor muzikale stemming zorgde ‘Aogse Bluf’ en de bekende paotersliederen zoals ‘Het lied van Zieke Fôôns’, ‘Laomarwaoje’ en ‘Lâângstââchtere’ werden vertolkt door Ut GAK. Op hun beurt werden die ondersteund door Mart Jacobs (accordeon), Pieter Talboom (banjo) en Bart Goossen (contrabas). Voortaan te noemen het GAK-Trio.

Na hun emeritaat in 2006 hebben de Paoters nog een paar keer hun rusthuis verlaten om geld in te zamelen voor hun nobele doel, maar nu vindt ook Moeder-Overste dat het gedaan moet zijn! In de loop der jaren hebben ze zo een enorm bedrag in guldens en Euro’s vergaard voor het voortbestaan van de Grote Kerk.
Als ze het tijdelijke verruilen voor het eeuwige krijgen ze vast en zeker een plaats op de eretribune. Maar daarnaast zijn ze verantwoordelijk geweest voor het bevorderen van het Bredase dialect tijdens hun ‘Kurzussen Bredaos’ en duizenden lachsalvo’s van een dankbaar publiek!

Naschrift. Een maand na zijn allerlaatste optreden is Theo Borghouts, alias Paoter Sjaggerijn, overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Habemus ad Dominum.

28 oktober 2018

Tranentrekkersbal                               Hans Veels

In Terheijden werd voor de 5e keer het Tranentrekkersbal georganiseerd. Deze keer had Ut GAK in zijn drukke agenda ruimte gevonden om dat bal mede op te luisteren. Café De Harmonie was al bij het begin bomvol en dat kon ook nauwelijks anders met drie grote gezelschappen die om beurten optraden: het Traais Smartlappenkoor, het Westhoeks Mannenkoor en Ut GAK, alle drie met een sterk verschillend repertoire.
Zwaaibaas Henk van der Maaten had ongeveer een thuiswedstrijd en zo kon Ut GAK zich ook eens in een buurgemeente laten bewonderen. Mart Jacobs, onze trouwe accordeonist, hield de mannen muzikaal in het goede spoor en Theo voegde als conferencier een extra dimensie toe die tot lachsalvo’s leidde. Hij had zelfs een aantal toepasselijke limericks over Terheijden! Maar de smartlappen vormden natuurlijk het samenbindende element, waarbij solisten van Ut GAK als Pierre, Henk en Rob zich eens lekker konden laten gaan. Het uitstapje buiten de stadsgrenzen smaakt naar meer!

23 september 2018

Kermisconcert in Bavel                               Hans Veels

Kermis in Bavel…., feest zijn voor jong en oud en daar staat Bavel om bekend. Maar dit jaar was er kennelijk niet genoeg worst geofferd aan de Heilige Clara in Meersel-Dreef, want uitgerekend op zondag 23 september gingen de hemelsluizen op volle kracht open!
Traditioneel begint de kermis met muziek binnen en wel in de zalen van De Tussenpauz. Al om half twaalf meldden de mannen van Ut GAK zich voor hun bijdrage, maar voorlopig namen drie harmonieën het podium in bezit. Het talrijke publiek liet zich daardoor niet direct tot een feeststemming verleiden, dus was het aan Ut GAK om daar verandering in te brengen! Met Mart Jacobs op accordeon werden de succesnummers vol overgave gebracht en de zaal ging steeds meer meedoen. Solisten als Henk, Willem en Rob zorgden ervoor dat er een echt feestelijke sfeer ontstond en de grote zaal uiteindelijk een meezingkoor vormde. Een flink applaus was de verdiende beloning voor Ut GAK dat zich gelukkig steeds vaker ook in de omgeving van Breda laat zien.

15 september 2018

GAKdag, Jaarfeest 2018                               Theo Melis

Weer een gezellig feest om het 16e levensjaar van Ut GAK samen met de partners te vieren. En weer met prima najaarsweer bij ‘De Zeven Heuveltjes’.
Na het gebruikelijke jaaroverzicht en de plannen voor de toekomst door ‘de voorzitter’ wordt voor en na de copieuze BBQ-maaltijd uiteraard uit volle borsten gezongen onder begeesterende leiding van Henk en met opzwepende begeleiding van Mart en Pieter.
Na het oorspronkelijke lied ‘Neem nooit je hondje mee naar de Chinees’ ter opwekking van de gezamenlijke eetlust wordt zelfs ‘Koop maar een hond’ en ‘Aan het graf van m’n schoonmoeder’ zonder gêne gezongen!
De avond werd als gewoonlijk afgesloten met een komisch optreden door Paoter Terrepetijn met ‘De echtgenoot die met de nodige tegenzin wordt uitgestuurd om boodschappen te gaan doen’. Dit ter introductie van het nieuwe GAK lied: ‘Koopziek’ op de melodie van Oh, Champs Elysées.

25 augustus 2018

Tranen van Van Cooth                                Hans Veels

Rijkelijk vloeiden de tranen deze dag,   maar vooral uit de hemel! Na een jaar waarin Ut GAK maar zijn eigen festivalleke maakte, herleefde “De Tranen” bij de Mezz in de Keizerstraat.Drie maanden bad iedereen om regen voor de verschroeide grasperken en verdorde bloemen en uitgerekend op deze dag werd hun gebed verhoord. Er waren nog worsten gebracht naar St. Anneke in Meersel-Dreef voor mooi weer, maar die raakte kennelijk in de war. Dat was voor 28 koren uit Breda, maar ook van ver weg, geen reden om het dan maar voor gezien te houden. Tussen de buien door werd toch hartverscheurend gezongen, soms met meer zangers dan publiek. Anders dan voorgaande jaren waren er nu dan ook de vreemdsteuitdossingen te zien in de vorm van poncho’s, regenjacks, paraplu’s, etc. Ut GAK begon droog in de Waalse Kerk, die zich vulde naarmate we langer zongen. Op de Grote Markt was het nat, maar steeds meer mensen kwamen op het engelengezang af. Na een tussenstop in een kroeg (om op te drogen, natuurlijk!) waren La Iguana en Tante Betsie aan de beurt en het werd zowaar droog. Al bijna traditioneel was de Bruine Pij de laatste statie waar gezongen en gedronken werd tot de hemelse tranen op waren.

3 mei 2018.

Nora Ladestein 80 jaar!Hans Veels

Dat werd ze op donderdag 3 mei en dus repte de brigade met de oranje bretels en  blauwe sjaal zich naar restaurant Bouvigne Paradijs. Mooi op tijd om in de bovenzaal in te zingen en vrijwilligers aan te wijzen voor de solo’s. Uiteraard was Mart Jacobs er met zijn accordeon om de zangers op toon en in toom te houden.

Na een drankje konden we opmarcheren en er werd zelfs een mooie halve cirkel gevormd: tenoren rechts en bassen links. Het moet niet gekker worden: een smartlappenkoor met discipline! Oma Nora was het stralende middelpunt van haar familie en vrienden en ze zong vrolijk mee, net als de rest. Weinigen bleken moeite te hebben met de Bredaos dialect en dat kwam de stemming uiteraard ten goede.

Na een noodzakelijke drinkpauze –het was warm in de zaal- werd het concert voortgezet met nog meer meezingers. Daarbij was de tekst van “Mijn opa” aangepast en afgestemd op oma Nora. Besloten werd met opnieuw een aangepaste tekst, nu op “Goodnight Ladies”. Nu werd dat: “Godallemachtig, Nora tachtig”. Dat was een mooie afsluiting en Nora en haar gasten gaven blijk van hun waardering. Het extra rondje dat Nora de zangers aanbood kon natuurlijk uit beleefdheid niet worden afgeslagen.

8 april 2018.                                                                          Hans Veels

Henk en Corrie van der Maaten 50 jaar getrouwd!

Ut GAK heeft een dirigent, die liefkozend “onze zwaaibaas” wordt genoemd. Hij heeft precies de kwaliteiten die voor dit onbezoldigde ambt nodig zijn: een muzikaal gehoor, humor en… geduld.

Al meer dan 45 jaar is hij lid van BM als 1e tenor en vaste keuze voor solopartijen.

Man van het eerste uur van Ut GAK, sinds de oprichting aan het begin van dit millennium. Begonnen als side-kick bij een van de historische optredens van de paoters  Terrepetijn (Theo Melis) en Sjaggerijn (Theo Borghouts) in de Grote Kerk groeide Ut GAK tot een aparte succesvolle entiteit van BM, niet in het minst door het enthousiasme van de zwaaibaas.

Als die dan op zondag 8 april 50 jaar getrouwd is met zijn Corrie, rukt Ut GAK voltallig uit naar Made. Er zitten meer zangers in de zaal en die doen volop mee! Henk is niet te beroerd om ook op zijn eigen gouden feest te dirigeren. Bij het speciale feestlied (op de wijze van Piet Hein) zingt hij zelfs de coupletten! Het gezang wordt afgewisseld door hartelijke woorden en natuurlijk met aangepaste grappen van Theo. Er zijn cadeaus, ook voor Corrie en Henk krijgt een bijzonder schild met de tekst “Dur zwaojt wa” omgehangen. Het is binnen en buiten warm en de zangers laven zich in de pauze, terwijl Mart Jacobs nu aan de piano een muzikale show ten beste geeft. Uit volle borst wordt het tweede deel gezongen, tot uiteindelijk de hele zaal meezingt! Gouden Henk bedankt zijn maten voor het gebodene en zwaaiend marcheert Ut GAK keurig in gelid af! Henk heeft het optreden zeer gewaardeerd en daags daarna wordt bij de repetitie van BM iedereen getrakteerd op een rondje! Dat is nog eens een zwaaibaas!

15 maart 2018 – Optreden voor De Zonnebloem                   Eugène Quadekker

Wat hebben we 15 maart met een mannetje of 30 heerlijk “gezonnebloemd” in De Bieënkorf op Zuiderhout in Teteringen. Naar hartenlust hebben we gezongen voor échte bejaarden, die hele stukken fanatiek meezongen. Jammer dat het plafond zo geluid dempend was!

Logistiek gedrild door Dré en gaandeweg ondersteund door de bekende grappen en grollen van Theo. In de pauze werden we verwend met een biertje en volgend jaar mogen we weer terug komen! Wat willen we nog meer?

Dank en complimenten aan alle zangers!

17 december 2017 – Kerstmatinee met Lappen vol Smart in de Waalse Kerk   TM

Deze jaarlijkse gezamenlijke, kerstmatinee vond voor de vierde maal plaats, dit keer niet in het wat oubollige maar gezellige theater De Avenue, maar als onderdeel van de slotmanifestatie ‘750 jaar Begijnhof’ in de Waalse Kerk.

Ook deze keer ging hier een moeizame, rommelige repetitie met de Lappen in De Blaker aan vooraf, mede doordat dirigent Henk door de griep was geveld.

Mede door het aanpassen van het repertoire, een paar nieuwe GAK-achtige kerstnummers en een laatste oproep tot zelfreflectie en thuisstudie door Theo werd het toch weer een zeer acceptabele uitvoering in twee delen. Vooral de wisselende opstellingen van GAK en Lappen bleken, ondanks tegenstrijdige choreografieën toch te werken.

De nieuwe nummers Rudolf, het rendier, Winter Wonderland en Blue Christmas blijken perfecte vervangers voor de meerstemmige BM nummers, die we eigenlijk door ongebalanceerde stemverhoudingen niet meer willen (en kunnen) zingen.

The Holy City en Kerstmis in de Jordaan oogstten veel applaus, vooral omdat Henk de griep had verslagen en zijn machtige tenorstem weer in bedwang had.

Door middel van het fraaie programmaboekje, verzorgd door GAK-Theo en Lap-Carla van Kaam kon het publiek van harte meezingen

Toch weer een druk bezocht en volwaardig concert, waarbij de kerstachtige smartlappen door de dames van Lappen vol Smart werden afgewisseld met typische GAK-kerstliederen. BM gaf tenslotte nog een fraai concertje o.l.v. André Telderman ter afsluiting van een succesvol 750 jaar Begijnhof.

Volgend jaar dus weer met Lappen vol Smart naar De Avenue ten bate van een goed doel. Of liever nog naar de Waalse Kerk i.v.m. betere akoestiek, opstelling en de aanwezigheid van een vleugel.

5 november 2017   Ut GAK 15 jaar!!                                                                                 Hans Veels 

Een formele oprichtingsacte is er niet, maar met algemene stemmen werd besloten dat het 3e lustrum op 5 november 2017 gevierd kon worden. Het informele bestuur begon al bijtijds aan de voorbereidingen voor wat een gedenkwaardig feest moest worden en die opzet is helemaal geslaagd!

Er werd een tekstboekje gemaakt, want Ut GAK heeft o.a. een culturele missie door het publiek te laten meezingen met levensliederen, smartlappen en Bredaose volkscultuur.

Naast Mart Jacobs (piano en accordeon) en Pieter Talboom (banjo) bleek ook Bart Goossen (contrabas) zijn medewerking te willen verlenen, Voor de gelegenheid werd ook het Koperensemble van Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage ingezet, waarvoor Wim Karremans de arrangementen maakte. Verder werden er solisten aangewezen voor een aantal nummers. Dat betekende wel dat er flink gerepeteerd moest worden om alles ‘strak’ te krijgen, onder leiding van zwaaibaas Henk van der Maaten. Die is vast een pondje of wat kwijtgeraakt, maar hij kan het missen.

Het resultaat was ernaar! Eerst druppelde de Waalse Kerk vol, maar uiteindelijk was er geen plek meer onbezet toen het Koperensemble inzette met “76 trombones” en de GAKkers in ganzenpas aantraden.

Het publiek zong mee van welwillend naar joviaal en uiteindelijk uitbundig! Theo Melis had het ‘ksert’ ingedeeld in blokjes en hij zorgde voor de verbindende teksten.

Na de gezellige pauze kwamen Bredaose teksten en levensliederen aan bod en met de teksten in de hand werd het echte samenzang. Traditioneel werd met een eerbiedig staand publiek afgesloten met het Bredase Volkslied. Want dit lustrum heeft wel duidelijk gemaakt dat Ut Gedemt ‘Aovekoor een klupke is dat zijn plaats in Breda heeft geworven in het lichte genre. Op naar het volgende lustrum!

23 september 2017   Besloten feestje ter viering van het 15 jarig bestaan van Ut GAK

Zelden hebben de leden van Ut GAK en hun partners zo’n gezellig verjaardagsfeest meegemaakt. Bij ‘De Zeven Heuveltjes’ werd met fraai najaarsweer door de ‘voorzitter’ (voorzien van onmiddellijk commentaar per megafoon door Dré) verleden, heden en toekomst van Ut GAK als volgt samengevat:

“We zijn geëvolueerd van los enthousiasme naar gezapige wildgroei…, we zijn de puberteit voorbij…., we zijn volwassen geworden en zingen voortaan in uiterst gestructureerde chaos als senioren die met veel plezier lekker zingen!”

Om dat te onderstrepen werd vervolgens uit volle borst bijna het hele repertoire uit het Groene Boekje gezongen samen met het topnummer ‘Johanna’ met een fraaie solo door Rob Kraakman.

Daarna werd met smaak genoten van een zeer copieuze barbecuemaaltijd, rijkelijk besproeid met bijpassende dranken. Dit eetfestijn werd door Theo nog ingeleid met het toepasselijke vers:      “Ik vouw mun âândjes saome, en doe mun’ogskes dicht…., en ik’ôôp da nao ut’aome…, munne g’akbal dur nog ligt!”

De avond werd afgesloten met een komische causerie door Paoter Terrepetijn, verkleed als dirigent Terts van T’riool van het alternatief smartlappenkoor Ut Gemengd’Agraories Keuterboerekoor uit Mest’ove.

Daarna werd natuurlijk weer luidkeels gezongen, totdat de laatste Gakkers uiteindelijk lichtelijk zwaaiend huiswaarts trokken.

26 augustus 2017  “Tranen van Ut GAK”                                                   Hans Veels.

In 2017 geen “Tranen van Van Cooth. Dus geen smartlappen en meezingers in de binnenstad?

Toch wel, want Ut GAK trok zijn eigen plan en organiseerde een eigen festivalleke, de “Tranen van Ut GAK”. Het plan was geboren en de zangers waren enthousiast! Snel werden de nodige vergunningen geregeld en de muzikanten Mart Jacobs en Pieter Talboom vastgelegd. Geluidsversterking en hand-outs voor het publiek geregeld en contacten met café-uitbaters gelegd. We waren er klaar voor!

Dat wel alles in een superdrukke tijd voor de zangers: woensdag generale repetitie van Ut GAK, donderdag het concert “de Vrede van Breda”, zaterdag de “Tranen’, zondag het Gevelconcert en maandag de generale voor de Schelp in Oosterhout! Toch waren de GAKkers er nagenoeg allemaal bij de generale en op zaterdag om 13.00u bij Publieke Werken voor de start. Het Stadsblad gunde ons een enorme foto op de voorpagina waar het enthousiasme van af droop.

Met prachtig weer werd besloten het inzingen maar op straat te doen en zo ontstond al het “Kleine café aan de Annastraat”. Via het Stadserf vertrok het gezelschap naar de Grote Markt, waar een dure trouwerij ophanden was. Dus ging het op naar de Grote Kerk waar het verse bruidspaar spontaan werd toegezongen. Verder naar de Grote Markt met volle terrassen waar bijna een uur werd gezongen met een geestdriftig publiek. De volgende statie was de ingang van de Barones; een echte A-1-locatie en dat was te merken, want het werd er mudvol met meezingers. Solisten als Pierre, Jan, Rob en Henk waren goed verstaanbaar en “M’n Opa” en “Johanna” waren echte toppers!

De geplande reis naar het Van Coothplein lieten we vervallen, temeer omdat een uitbater aldaar bijna alleen het oorspronkelijke festival in het water had laten vallen. De groep trok naar het Kerkplein en nestelde zich bij de “Bruine Pij” waar het terras onder de kerk overvol raakte en waar natuurlijk de Grote Toren weer ten gehore werd gebracht, naast alle andere succesnummers als het “Kleine café aan het Kerkplein”. De uitbater gunde ons een paar pinten en dat kwam hem op een uitbundige serenade te staan: voor wat hoort wat!

Getrokken door de lucht van bitterballen trok de ploeg, moe maar voldaan, terug naar Publieke Werken, maar niet nadat er in de Annastraat nog een paar toegiften kwamen. Zo heeft Ut GAK in z’n eentje het gemis aan smartlappen in de stad goedgemaakt. Tot plezier van publiek en de zangers.

Duw-dag  2017                                                                                                    Hans Veels.

Stichting ‘Den Vuilen ‘Oek’ trakteert geregeld bewoners van woonzorgcentra op een uitje, waarbij velen gebruik moeten maken van een rolstoel. Vandaar de Duw-dag.

Dit jaar waren bewoners van Thebe- Haga aan de Heilaarstraat de gelukkigen en Ut GAK werd gevraagd om voor muzikale opluistering te zorgen. Dat past prima in de core business van het koor en er waren genoeg pensionado’s te vinden om op de laatste dag van de zomer aan te treden. Maar ook Mart Jacobs en Pieter Talboom waren beschikbaar, zonder dewelke Ut GAK niet meer kan! Hulde.

Tegen 2 uur waren de reislustigen in de hal verzameld, sommige flink ingepakt oor het geval het weer zou omslaan. Ut GAK zong enkele welkomstliederen, maar een ovationeel applaus bleef vooralsnog uit. Was het publiek erg kritisch of gewoon doof?

De mannen van ‘Den Vuilen ‘Oek’ stelden buiten een colonne van vierwielers op. Daarmee werden ze bevorderd tot kar-duw-o-logen, terwijl Ut GAK in ganzenpas naar de Haagse Markt marcheerde.

Aangekomen bij het gelijknamige restaurant was het wachten op de stoet wielrijders, die achterom bleek te gaan. Geen nood; in luttele seconden stond Ut GAK in slagorde opgesteld om het gezelschap muzikaal naar binnen te zingen. De gasten werden naar binnen gereden en spoorslags verscheen UT GAK alweer via de voordeur. Koffie met gebak voor de gasten en ballades van Ut GAK waren hun deel. Bijna een uur zong Ut GAK en her en der werd voorzichtig meegezongen, maar tot een orgie kwam het niet. Bescheiden lieten sommigen hun dankbaarheid blijken voor dit uitje, waarna de sterke mannen van ‘Den Vuilen ‘Oek’ in optocht voor de terugreis zorgden.

Zo hebben beide gezelschappen bewezen over een sociaal hart te beschikken, tot plezier van een groep senioren.

Ziekentriduűm    2017                                                                                        Hans Veels

Ut GAK werd gevraagd medewerking te verlenen aan de driedaagse voor langdurig zieken in de Sacramentskerk. En het past helemaal in de doelstelling van Ut GAK om ook voor de zieke medemens wat vrolijkheid te brengen. Met een hoog stichtelijk gehalte van de driedaagse is een smartlappenkoor een mooie afwisseling en met onze 30 tinten grijs vallen we niet uit de toon bij de bezoekers.

Met bekende melodietjes en de teksten op papier was het niet moeilijk om de volle kerk aan het zingen te krijgen en hun ellende even te laten vergeten.

De kerk is inmiddels aan de erediensten onttrokken en daarom konden liedjes met een pikante tekst dan ook prima en die vielen bijzonder goed in de smaak. Daarbij wordt sinds kort steeds meer gebruik gemaakt van solozang en het lijkt erop dat alle zangers een keer aan de beurt komen. Deze keer werden we aan de piano begeleid door Joep Moonen die wij goed kennen uit de serieuze muziek, maar die zijn carrière begon met cabaret in de werfkelders van Utreg. Joep had zich degelijk voorbereid op dit profane concert en moeiteloos paste hij de toonsoort aan op het bereik van de solisten als Pierre, Frans, Rob, Toine, Theo en Henk. Daarbij kwam er instrumentale aanvulling van Theo met zijn ukkelullie en Frans als nieuwe tambourinist.

Voor zo’n grote ruimte als de Sacramentskerk met zijn enorme akoestiek vereist het microfoongebruik nog wel enige oefening, wil het koor horen hoe ver de solist is, aber alles will gelernt sein!

Enkele van de nieuwere nummers verdienen nog wel wat oefening, zeker als we die ook ten gehore willen brengen bij onze alternatieve Tranen van Van Cooth. Jazeker: op zaterdag 26 augustus zullen we als ‘zwerfkoor’ door de binnenstad trekken! De vergunning daarvoor is inmiddels binnen en Breda zal weten dat Ut GAK springlevend is! Ofschoon enkelen nauwelijks meer anderhalf uur op hun benen kunnen staan bij een concert van BM gaan de zangers van Ut GAK zelfs na een uur nog deinend op het podium door. Zeker deze middag voor de zieken hebben ze hun beste beentje voor gezet en spierpijn nemen ze op de koop toe!

14 april 2017      Goede Vrijdag 

Peter, de zoon van BM lid Cees Swagemakers, trouwt met Fenna Loos en Ut GAK rukt uit om het geheel luister bij te zetten. Plaats van handeling is de sfeervolle Waalse Kerk, die langzaam volstroomt met familie, vrienden, getuigen en kennissen. Nog zonder Ut GAK, want dat is nog aan het inzingen bij Publieke Werken. In kleine groepjes marcheert het gezelschap daarna naar de kerk.

In de kerk improviseert Mart Jacobs op de vleugel dat het een lieve lust is, maar dan is het zover! Ut GAK trapt af met ‘I have a dream’ en dan neemt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, die nog is opgeleid door Hans Talboom, de regie. Na de ‘Bredase Mars’ is het woord aan vader en schoonvader Cees voor een lange speech met enkele gewaagde passages en veel humor. Daarin komen nadrukkelijk de kinderen aan de orde en speciaal voor hen klinkt daarna ‘In de maneschijn’ waar ze enthousiast aan meedoen.

Voor de bruid heeft Theo een aangepast lied geschreven (‘Daar was laatst een Meisje Loos’) waarna het bruidspaar duidelijk antwoord geeft op de vragen van de ambtenaar: ja hoor! Uit het eveneens door Theo aangepaste lied voor de bruidegom (op de wijze van ‘Hoor je het ruisen der golven’) blijkt dat NAC hem een zorg zal zijn, maar of zijn Feyenoord kampioen gaat worden is zorgelijk!

Dan is het tekenen geblazen van de talloze documenten; zeker is zeker! Ook de kinderen oefenen hun handtekening. Zo, dat is gereld en dus kan er een meerstemmig “Hoera” worden aangeheven.

Door het koor wordt nog gepreludeerd op een lange nacht die gaat komen (‘De Nacht is nog zoow lââng’) en daarmee is de plechtigheid voorbij. De kerk stroomt leeg onder de laatste tonen van Ut GAK (‘Droomland’), dat daarna bij Publieke Werken de evaluatie en het bier ter hand neemt. Geconcludeerd wordt dat de recente beleidsbesluiten tot een positief effect hebben geleid. Op naar de volgende schnabbel!

12 januari 2016 – Concert voor Toon v.d. Heuvel in De IJpelaar

Pakweg 28 enthousiaste Gakkers geven een speciaal concert voor Toon v.d. Heuvel en de medebewoners van De IJpelaar. Het 60-jarig huwelijk van ons Toon-aangevend lid zou plaatsvinden op 28 november 2015, waarbij Ut GAK uiteraard moest optreden. Maar omdat die dag de Bredaose Les al gepland stond in de Grote Kerk is e.e.a. goedgemaakt door dit uitgestelde optreden. Toon, zijn echtgenote en alle vrienden en inwoners van De IJpelaar genieten volop.

20 februari 2016 – 50 jarig huwelijksfeest van Jaap en Henny van Boxtel te Meerle

‘Kunde meej grondverref ok un plefonneke witte? en ‘Kende gij dikkels ok iets zwart laote witte?’ zijn twee van de fascinerende vragen die aan Jaap en Henny worden gesteld tijdens het verrassende optreden van Ut GAK. Hoewel Jaap, gezien zijn uitgebreide landgoed met feestzaal, kennelijk hele goede zaken heeft gedaan met zijn schildersbedrijf, weet (of durft) hij hierop geen bevredigend antwoord te geven. De kwaliteit van het optreden is gegarandeerd door het inzingen met bier in een bruine kroeg onderweg naar Meerle. Het echtpaar en alle genodigden zijn zeer onder de indruk van het speciaal lied door Theo Melis geschreven op muziek van Japie de portier.

 27 augustus 2016 – Tranen van Van Cooth

Ut GAK treedt met zeer veel succes op voor een beschamend klein publiek aan de Zuidpoort (Passage aan de Nieuwe Ginnekenstraat), voor het nieuwe Hotel Nassau en op de binnenplaats van de Bibliotheek/De Nieuwe Veste aan de Sint Jansstraat.  Dit jaar met orkestbegeleiding van De Simmers, die hun eerste openbare optreden beleven. Jammer genoeg zijn Ingrid Kleemans en Bert van Nispen (beiden accordeon) niet van de partij, maar Mart Jacobs en Pieter Talboom (banjo) maken dit verlies meer dan goed.
Omdat we al om 12.00 uur moeten aanvangen en dus weinig publiek verwachten, wordt dit eerste optreden aan de Zuidpoort afgewerkt als repetitie/inzingen. Het blijkt desalniettemin een volwaardige uitvoering!
Het is al bijna traditie geworden om een nazit te houden op het terras van De Bruine Pij en dit jaar met meer toehoorders dan bij de optredens die middag in de stad. De nieuwe nummers ‘M’n Opa’, ‘Azzik gaoj zwemme’ en vooral ‘Johanna’ oogsten veel succes, mede door de enthousiaste begeleiding van de refreinen door De Simmers.
Volgend jaar eisen we meer publiek!

24 september 2016 – HBV Nieuw Wolfslaer in ‘Het Klooster’ te Bavel

Ook dit jaar weer een geslaagd optreden voor de Huurders Belangen Vereniging. Het begint zowaar een jaarlijkse traditie te worden. Het publiek blijft spontaan meezingen, geënthousiasmeerd door dirigent Henk. M’n Opa en natuurlijk Johanna komen goed uit de verf en het wat gedurfde Quattro Cavai oogst veel bijval. Misschien kan HBV Nieuw Wolfslaer beter een ‘tienrittenkaart’ nemen om korting te vergaren?

9 november 2016 – Ut GAK gaat commercieel!

Dré van Boxsel werd benaderd door studenten van Avans (HBO Commerciële Economie) die de studieopdracht kregen een kort promotiefilmpje te maken. Ooit zullen ze hun eigen bedrijfje moeten promoten en dan is het schrijven van een goed script en goed editen is een hele kunst. Ut GAK kreeg twee ploegjes toegewezen die daarmee een vol studiepunt konden verdienen. In allerijl werd de troep gemobiliseerd om op woensdag 9 november in vol ornaat te verschijnen bij Boerke voor de opnamen. De bedoeling was natuurlijk dat Ut GAK zich in een paar minuten zou presenteren als een bourgondisch gezelschap en daar hebben de zangers hun best voor gedaan. Zonder belichting, maar de sfeer van een bruin café kwam goed tot zijn recht. De producers eisten shots van de zangers met bier in de hand, maar daar sloegen de zangers zich manmoedig doorheen. Daarna was het aan de studenten om er chocola van te maken.

Twee experts uit het koor hebben de producties beoordeeld en hun voorkeur uitgesproken. Het resultaat is een kort filmpje waarin de bedoeling wordt duidelijk gemaakt (geld in de kas!) met korte interviews en het koor op de achtergrond. De studenten blij met een studiepunt en Ut GAK blij met een promootje dat, naast de bekende sociale media, ook op YouTube te zien zal zijn. Het wachten is op de binnenstromende boekingen. Ut kan nog druk worden! (verslag: Hans Veels).

7 december 2016 – Repetitieoptreden in Huize Elisabeth te Breda

Hier doet zich een nieuw fenomeen voor, namelijk een repetitie voor de aanstaande Kerstmatinee gecombineerd met een optreden voor de bewoners van Huize Elisabeth. De smartlap-achtige kerstnummers komen ‘goed uit de verf’, maar de klassieke meerstemmige kerstliederen ‘bleven steken in de grondverf’ door een tekort aan 1e tenoren en gebrek aan concentratie. Dit ondanks het feit dat deze nummers uit het BM repertoire voor Kerst 2016 waren gekozen! Het vertrouwen in een succesvol kerstconcert op 18 december krijgt hierdoor een gevoelige knauw. Daarom wordt besloten een aantal extra 1e tenoren in te vliegen en de gezamenlijke repetitie met Lappen vol Smart op 14 december volledig te benutten.

Maar de toehoorders hebben desalniettemin zeer genoten!

18 december 2016 – Kerstmatinee met Lappen vol Smart in De Avenue te Breda

Voor de derde maal vindt een gezamenlijke, zeer stemmige kerstmatinee plaats in het wat oubollige maar gezellige theater De Avenue aan de Waterstraat. Ondanks de wat moeizame repetities wordt het toch weer een druk bezocht en volwaardig concert, waarbij kerstachtige smartlappen door de dames van Lappen vol Smart worden afgewisseld met meerstemmige ‘serieuze’ kerstliederen. Tot ieders verbazing komt vooral Go tell it on the Mountain en het Wiegenlied zeer goed uit de kelen. Tussendoor oogst een kerstverhaal in 3 episoden, waarbij het Jezuskind discussieert met de bezoekers aan de kerststal, veel bijval. Door middel van de verkoop van het fraaie programma-boekje, de ‘uitdagende’ collecte en de loterij wordt voor het goede doel Stichting Happy Hippo een bedrag van € 1770,- ingezameld. Met dank aan de dames van het Createam van BM, die door de verkoop van kerstattributen aan dit bedrag hebben bijgedragen.

26 februari 2015 – Jubileumfeest 12½ jaar Ut Gedemt’AoveKoor

In het verslag ‘Ut GAK onder mekaore’ van Hans Veels is te lezen:

Op initiatief van dun Dreej en dun Teej komen ‘de Gakkers’ nu eens informeel met partners samen om het ‘mogelijke’ 12½ -jarig jubileum te vieren. Op een doordeweekse donderdag was nagenoeg het hele illustere gezelschap met partners present in Haven 7. Met een rondje sangria van de uitbater en het welkomstlied werd het startschot gegeven voor mooi feestje. Tegen 19.00 u. werd het buffet geopend. Dré en Theo hadden leuke intermezzi bedacht tussen de gangen door. Uiteraard liet ut GAK een deel van zijn repertoire horen, met Henk als zwaaibaas en het bleek dat veel dames lustig meezongen. Pedro gaf ruimte aan zijn mooie tenor, Frans had behalve Chris ook zijn gitaar meegenomen en hij ontpopte zich als troubadour. Ook hoog bezoek: niemand minder dan paoter Terrepetijn OW trakteerde op vermakelijke annekedotes en vuile praot, waarbij menige zanger het moest ontgelden. De piano was in stelling gebracht voor Mart Jacobs die niet alleen voortreffelijk begeleidde, maar ook zijn favoriet “Meneer de Baron” solo liet horen. De onderlinge band van de GAKkers blijkt weer ijzersterk en deze informele bijeenkomst was in ieder geval bijzonder geslaagd. Van penningmeester John was geen gefrons af te lezen, al zal het evenement een flink gat in zijn begroting hebben geslagen.

 15 maart 2015 – BMGastvrij in de Grote Kerk

Een van de grootste evenementen in het kader van ‘150 jaar BM’ vindt plaats in de Grote Kerk onder de naam BMGastvrij. Ongeveer 300 minder bedeelde Bredanaars worden vergast op een geweldig concert-diner, waarbij Ut GAK een grote rol speelt door de inbreng van populaire liederen binnen het totale programma van BM. Het koor wordt geweldig begeleidt door Archi Amici en het Koperensemble van de Kon. Harmonie Cecilia o.l.v. Wim Karremans, die voor het populaire deel fraaie arrangementen heeft geschreven. Drie ‘voortrekkers’ van Ut GAK, Dré van Boxsel, Wim van Asten en Theo Melis organiseren deze manifestatie, die veel aandacht krijgt in de lokale pers. De reacties van de gasten zijn overweldigend. Hulde ook aan Hans de Wit en de ‘kritische’ leden van BM, op onderdelen zelfs in GAK tenue, omdat ze zonder commentaar, ja zelfs enthousiast aan dit evenement meewerken.

25 april 2015 – Terre des Hommes in De Poelewei te Breda

Op initiatief van Cees van Gils (‘de oude’, ofwel ‘het meest verontrustende lid’ van Ut GAK) brengt het koor tussen twee modeshows het gebruikelijke repertoire voor de bezoekers van dit benefiet-evenement en krijgt voortdurend enthousiast applaus. De Bredaose Medlie wordt door iedereen uit volle borst meegezongen.

                    

29 augustus 2015 – Optreden tijdens de 14e editie van de Tranen van Van Cooth samen met het 150 jarige BM op de Grote Markt.

Dit blijkt wederom een echt hoogtepunt te zijn van de viering van het 150-jarige jubileum van BM. Bij grote uitzondering krijgt Ut GAK een vol uur toegewezen op het hoofdpodium op de Grote Markt en brengt een zeer gevarieerd programma voor duizenden enthousiaste meezingende toehoorders in een warme zomerse ambiance. Er vindt een verrassende overloop plaats van typisch optreden van Ut GAK met levensliederen en Bredase tophits o.l.v. Henk van der Maaten naar een klassiek concert o.l.v. Hans de Wit. De muzikale begeleiding door het Koperensemble van Cecilia, Joep Moonen (keyboard), Mart Jacobs, Ingrid Kleemans, Bert van Nispen (accordeon), Pieter Talboom (banjo) en Bart Goosen (bas) geeft een overweldigend muzikaal effect. Uiteraard is weer veel gebruik gemaakt van de partituren van Wim Karremans. De metamorfose van Ut GAK in eigen tenue naar het totale BM in smoking dwingt veel bewondering af. De lokale pers geeft enthousiaste recensies en een uitgebreide terugblik in BM’s Koorklanken toont aan, dat Ut GAK meer en meer wordt geaccepteerd als onderdeel van BM. Dit optreden heeft heel BM in Breda duidelijk een frisser en fruitiger aanzien gegeven.

26 september 2015 – HBV Nieuw Wolfslaer in ‘Het Klooster’ te Bavel

Wederom een spetterend optreden voor de Huurders Belangen Vereniging, een publiek dat spontaan meezingt en geniet van de Bredaose Slimmerikken tussen de nummers door. De solo van Pierre Bogmans bij het door hem bewerkte ‘Jesterdeej’ blijkt een evergreen te worden binnen het repertoire van Ut GAK.

15 oktober 2015 – Heropening Avans te Breda

Ut GAK verzorgt de muzikale omlijsting bij de heropening van de locatie Lovensdijkstraat van Avans Hogeschool. Het lied ‘Avans, geef ze de ruimte’, met de tekst van Theo Melis, wordt luidkeels meegezongen. De borrels tijdens de nazit blijken goed te smaken en de Gakkers krijgen als dank zelfs een bloemetje mee naar huis.

1 november 2015 – Stichting Vrienden van het Steunfonds van de Grote Kerk

Speciaal voor deze enthousiaste groep Vrienden is het optreden aangekondigd als ‘Concert door Ut Gedemt’AoveKoor’ en een echt concert is het geworden! Telkens klinkt een ‘encore’ en wordt een nieuw nummer uit het repertoire gebracht. Het spontane meezingen door de genodigden wordt aangemoedigd door een geweldige Power Point presentatie met de teksten, waarbij gelukkig ook een groot aantal reservenummers zijn opgenomen. Uiteraard is ‘Aan de voet van de Grote Toren’ het succesnummer van deze geslaagde middag.

28 november 2015 – Bredaose Les in de Grote Kerk

Onder begeleiding van Stichting ‘De Vuilen’Oek’ geven de Paoters Terrepetijn en Sjaggerijn een benefietoptreden samen met Ut GAK en een uit Tagste en de Droelen samengesteld orkest ten bate van het Steunfonds van de Grote Kerk. Vóór de pauze van deze ‘Bredaose Les Spesjaol’ komt  Ut GAK op met ‘Oowgottoowgottoowgot’ van achter uit de kerk en zingt dan uiteraard ‘Aan de voet van de Grote Toren’ waarbij alle aanwezigen naar boven wijzen om de inhoud kracht bij te zetten. En natuurlijk maakt Ut GAK aan het einde van de Les weer furore door het zingen van de inmiddels beroemde Paotersliederen, inclusief het ‘beruchte’ Mun Klokkespel’, waarbij iedereen door dirigent Henk van der Maaten wordt opgezweept om mee te zingen. Bijna gaat het dak van de kerk. Het blijkt gelukkig stevig genoeg om een volgende Bredaose Les t.b.v. het Steunfonds iets minder noodzakelijk te maken. De opbrengst van deze bijeenkomst blijkt ruim € 11.000,- te bedragen!

29 november 2015 – BM ‘We zullen doorgaan’

Natuurlijk laat Ut GAK stevig van zich horen tijdens ‘We zullen doorgaan’, het slotfeest van de viering van 150 jaar BM in de zalen van NHTV. De speciaal genodigde dirigent Terts van T’riool zweept alle genodigde op bij het zingen van het GAK nummer ‘Kaonon vor vier petije’

13 december 2015 – Kerstmatinee met Lappen vol Smart in De Avenue te Breda

Samen met het dames-smartlappenkoor Lappen vol Smart vindt voor de tweede keer een kerstmatinee plaats in De Avenue aan de Waterstraat. De repetitie hiervoor op 9 december in Gemeenschapshuis De Blaker staat garant voor weer een spetterend Kerstconcert. Naast authentieke en populaire kerstliederen blijkt ‘het kerstverhaal’ als onderdeel traditie te worden. Deze keer onder de titel ‘Ut Keskenijn’, dat eindigt met de z.g. Bredaose slimmerik:

Agge reejinkunneert net as mijn,
kom dan mar t’rug azzun keskenijn……,
dan kende, vòòrdazze aon ut kesdieneej raoke,
oew’eigen’is lekker klaor laote maoke,
pas dan zal’ut echt Kestfêêst zijn!

Het aantal bezoekers is, vergeleken met het eerste jaar, bijna verdubbeld met als resultaat een opbrengst voor Stichting Keyserkinderen van ruim € 1.000,- !

15 januari 2014 – Optreden voor het NVVH Vrouwennetwerk

De meeste emotioneel gevoelige Gakkers voelen er wel voor om voor het Vrouwennetwerk op te treden, dat in De Blaker met alle facetten van Ut GAK-repertoire om de oren wordt geslagen. Van ‘de herder op de stille heide’ via ‘droomland’ en ‘ach vader lief’ tot aan ‘ik heb m’n wagen volgeladen’. Waarvan akte! Ook ‘de nacht is nog zoow lââng’ en ‘waarom zullen we treuren’ maken diepe indruk op de dames. Gelukkig zijn ook serieuzere liederen ten gehore gebracht.

16 februari 2014 – Oeledienst in de Grote Kerk

De paoters Terrepetijn en Sjaggerijn treden op als de smaakmakers van deze quasi-kerkelijke dienst met het motto: ‘T’is mis’, o.a. door het presenteren van een ludiek toepasselijk Epistel. Ut GAK verzorgt de gezangen, deels begeleid door het Muziekensemble van de Kon. Harmonie Cecilia uit Princenhage o.l.v. Wim Karremans, die later nog vele fraaie arrangementen voor BM en Ut GAK zal produceren. De dienst wordt geleid door Diaken Rob van Uden en Prins Peter C Lie d’un Allerirste.
De processie bij aanvang van de dienst onder het zingen van ‘Oowgottoowgottoowgot’ wordt gevolgd door het toepasselijke ‘Jao, toen was ut mis’, waarvoor paoter Terrepetijn de teksten schreef.  Het smartelijke ‘Berouw’ en de ‘Potpurrie van Bredaose liedjes’ worden uit volle borst door de kerkgangers meegezongen, evenals de slotzang met het Breda’s Volkslied.

19 maart 2014 – Concert voor de Katholieke Bond voor Ouderen in ’t Web te Teteringen

Het repertoire voor deze gezellige bijeenkomst is afgestemd op de vaak zeer seniore toehoorders.
‘Zilverdraden tussen het goud’, ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’, en de vroegere schoolliedjes ‘Waar de blanke top der duinen’ en ‘Op de grote stille heide’ vallen in goede aarde.
Hier staat ‘Ik sta op wacht’ van Joop de Knegt voor het eerst op het programma en het blijkt zo’n succes, dat het nog jarenlang voor optredens wordt gekozen.

18 mei 2014 – Verjaardag mevr. Rikken in ‘Breda Boules’

Op deze zonnige zondag treedt Ut GAK op voor de talrijke gasten van de jarige mevr. G. Rikken in ‘Breda Boule’, gelegen nabij het Ulvenhoutse bos. Met begeleiding van de zon en Mart Jacobs wordt het programma buiten in 2 delen afgewerkt. Natuurlijk wordt ‘Hoera’ gezongen!

22 mei 2014 – Huize Elisabeth Breda

Naast de bij deze gelegenheden gebruikelijke liederen krijgen ‘The Holy City’ met de solo van Henk en ‘I have a dream’ van Abba veel waardering. Het is ook een van de spaarzame optredens, waar ‘Ik heb mijn wagen volgeladen’ op het programma staat. De wens om dat vaker te doen is hoorbaar!

30 augustus 2014 – Tranen van Van Cooth

Ut GAK treedt met succes op in De Barones, de Waalse Kerk en op de Grote Markt met begeleiding van Ingrid Kleemans, Bert van Nispen (beiden accordeon) en Pieter Talboom (banjo). ‘Jao, toen was ut mis’, en natuurlijk ‘Aan de voet van de Grote Toren’ zijn duidelijk favoriet.
‘Ik sta op wacht’ lokt uiteraard ‘zonder hemd…, zonder broek’ uit en het kinderliedje ‘Ze kunnen zeggen wat ze willen’, door de Opa’s voor het kleine publiek gezongen, ontroert menigeen.

29 september 2014 – Duwdag met Dun Vuilen’Oek op kasteel Bouvigne

Deze jaarlijkse gebeurtenis, georganiseerd door Stichting De Vuilen’Oek, verzorgt deze keer een speciale dag voor de rolstoelpatiënten van Elisabeth in de tuinen van kasteel Bouvigne. Tijdens de rolstoeloptocht door de tuinen (een aantal Gakkers is hier ook als ‘kar-duw-oloog’ actief) worden de gasten steeds weer opgewacht door het koor, begeleid door Mart Jacobs. Gedurende deze vele korte concertjes wordt ‘Hoor je het ruisen der golven’ ten doop gehouden en dat zal nog vele jaren een succesnummer van Ut GAK blijven.
Tijdens de nazit bij Boerke Verschuren blijkt  de ‘Bredaose Medlie’ weer duidelijk favoriet.

 

20 november 2014 – Bourgondisch Breda in de Grote Kerk

Ter opluistering van de opening van Bourgondisch Breda brengt Ut GAK onder andere het eigen lied ‘Aan de voet van de Grote Toren’. Bijgaande foto toont het enthousiasme waarmee Ut GAK die toren vol liefde bezingt.

9 december 2014 – Kerst bij Westenburg Assurantiën bij Het Jagthuys te Ulvenhout

Als een soort van tegenprestatie voor de toegezegde materiële ondersteuning van het dinerconcert BMGastvrij in het 150-jarig jubileumjaar van BM verzorgt Ut GAK een kerstconcert tijdens de personeelsbijeenkomst van Westenburg Assurantiën, dat 70 jaar bestaat. Ondanks de kou wordt buiten bij feestvuren gezongen, geholpen door de talrijke hapjes en drankjes. Als dank ontvangen alle Gakkers een fles BM jubileumwijn ‘uit eigen doos’, waardoor 150 jaar BM indirect weer is gesponsord.

12 december 2014 – Kerstconcert voor Huize Elisabeth te Breda

Als beloofd na het concert op 22 mei 2014 breng Ut GAK nu een speciale kerstuitvoering voor de bewoners van Huize Elisabeth. Het recentelijk aan het repertoire toegevoegde ‘Kerst in de Jordaan’ krijgt enorme bijval, niet in het minst door de machtige solo van Henk van der Maaten.

19 december 2014 – Afscheid Cees Swagemakers te Tilburg

Op uitnodiging van Cees Swagemakers, als zeer vers lid via Ut GAK bij BM binnengekomen, luistert
het koor zijn afscheid uit de maatschap Advocatenkantoor De Voort op. Het succes van het door Cees uitgezochte repertoire kan mede worden afgemeten aan het feit, dat hier 2 potentiële BM leden worden geronseld en dat 25 kaarten voor het BM Jubileumconcert worden verkocht.

 21 december 2014 – Kerstmatinee met Lappen vol Smart in De Avenue te Breda

Na lang aandringen van het dames-smartlappenkoor Lappen vol Smart vindt voor de eerste keer een gezamenlijke, zeer stemmige kerstmatinee plaats in De Avenue aan de Waterstraat.
De repetitie hiervoor op 17 december bij café Victoria garandeert een spetterend concert met serieuze kerstliederen, hier en daar voorzien van humoristische noten. Ook het korte kerstverhaal dat eindigt met ‘Jezus Christus…., da was nouw un mooie naom gewist vor ôônzen’Arrie!’ valt zeer in de smaak. Door middel van de verkoop van het fraaie programmaboekje en de ‘uitdagende’ collecte wordt voor het goede doel Stichting Keyserkinderen bijna € 600,- ingezameld.

31 augustus 2013 – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’

Met optredens op het Kerkplein, in de Waalse Kerk en op de Grote Markt. Er is wat eenzijdig, doch terecht commentaar op het spannende nieuwe lied  ‘Mun Klokkespel’ van Theo Melis, dat wordt gezongen in de Waalse Kerk! Met het kinderliedje ‘In de maneschijn’ wordt speciaal op de Grote Markt veel hilariteit ontlokt aan het overweldigend publiek, temeer als 3 passerende geestelijk gehandicapten op het podium worden gehesen. Het publiek luistert ontroerd toe.

18 december 2013 – Kerstdiner NHTV-SMO en Kerstdiner NHTV

Vóór dit 4-delig concert voor sociaal minder gelukkige genodigden van NHTV mengt Ut GAK zich onder het publiek en start het 1e deel met ‘Transeamus’ als flashmob op weg naar het podium. Deel 2 wordt aangevangen vanaf het balkon met ‘In Natali Domini’ en de overige delen worden gezongen vanaf het podium. Telkens worden kerstliederen afgewisseld met populaire meezingliederen. Vooral Henk’s solo van The Holy City dwingt alom bewondering af. Van het lopend buffet en de bijbehorende dranken is gretig gebruik gemaakt!

 18 december 2013, Kerstdiner voor de medewerkers van NHTV

Het overgrote deel van het programma van 18 december wordt nu in 2 delen met begeleiding van Joep Moonen uitgevoerd voor de stafleden en medewerkers van NHTV, inclusief de balkonscene. Wederom is een aanslag gepleegd op het lopend buffet en de bijbehorende dranken.

25 augustus 2012 – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’ 

Tijdens de optredens op het Kasteelplein, in de St. Janstraat en op het Bisschopsplein wordt het nieuwe ‘Snotterlied’ geïntroduceerd met als refrein: ‘Wat een gesnotter, ik denk dat ik stik…, waar is m’n snotlap, ik ben niet goed snik’. De waard van het etablissement aan het Kasteelplein geeft ruimhartig hapjes en drankjes als opwarmertje voor het eerste optreden van deze dag.

25 oktober 2012 – Concert voor De Zonnebloem

‘S middags vindt in het Gemeenschapshuis de Poelewei een optreden plaats voor De Zonnebloem, afdeling Breda-Oost. Ook dit keer worden er, in opvolging van het succesvolle optreden in 2011, in een vierstemmige bezetting smartlappen, popnummers en oude Bredase liederen ten gehore gebracht. Mart Jacobs begeleidt Ut GAK hier voor het eerst en zijn enthousiasme straalt af op het koor.

31 december 2012 – Concert Woonzorgcentrum Ruiterbos

Met begeleiding door Mart Jacobs op piano en Joost Tholhuijsen op accordeon worden de meest populaire GAK liederen ten gehore gebracht. Pedro Kneepkens brengt zijn Tooglied ‘Haven 7’ en het koor neemt afscheid met ‘Vrienden, tot ziens dan’ op de wijze van Mnogaja Ljeta.

27 augustus 2011 – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’

Ut GAK treedt op, onder slechte weersomstandigheden, op het Kerkplein. Tijdens het schuilen bij De Bruine Pij wordt voldoende geelkleurig zangwater met schuimkraag ingenomen voor de verdere optredens in winkelcentrum ‘t Sas en op de Grote Markt. Het weer is dan verbeterd en onder het waterige zonnetje worden de oudere GAK smartlappen ‘De verjaardag van kleine Jan’ en ‘Hansjes offer’ weer uit de kast gehaald.

26 november 2011 – Sjongfestival in Grou (Friesland)

Na een generale repetitie in de bovenzaal bij Boerke Verschuren vertrekken 22 GAK-leden richting Grou om deel te nemen aan het Smartlappen Sjongfestival, dat aan de oever van het Pikmeer wordt gehouden. Tot groot vermaak van het publiek worden tweemaal vijf liederen gezongen, inclusief het door Theo Melis geschreven lied ‘Grou-en aan het Pikmeer’, waarvan het refrein begint met…’Ik kan nu geen Pik meer zien’. Dankzij de uitstekende begeleiding van accordeonist Joost Tholhuijsen, het enthousiasme van de GAKkers en de solistische medewerking van Ben van der Plas, Pedro Kneepkens, Henk van der Maaten en Theo Melis, weet men de volgende dag met de z.g. ‘Publieksprijs’ in de kofferbak in zuidelijke richting de grote rivieren weer over te steken. Jammer, dat de ‘vakjury’ geen idee heeft van wat een smartlap precies is! Een nieuw hoogtepunt is toegevoegd aan de vele successen.

15 december 2011 – Kerstconcert voor De Zonnebloem

Ut GAK verzorgt een omvangrijk en sfeervol Kerstconcert in het Gemeenschapshuis De Poelewei (Brabantpark) te Breda. In een vierstemmige bezetting worden er klassieke kerstliederen ten gehore gebracht. Het meezinglied ‘Meej de Kessemus’ op de wijze van de Bredaose Medlie wordt enthousiast meegezongen. Van de Zonnebloem ontvangen we een dankbrief met o.m. de volgende inhoud: ‘Heel erg bedankt voor het benefietconcert van Ut GAK. Complimenten voor jullie, jullie kleding en de algehele uitstraling. Onze gasten hebben er zeer van genoten’.

16 januari 2010 – De Nacht van ut Kielegat

Tijdens de eerste Nacht van ut Kielegat, een groots opgezette opvolger van het Oelefestival,  zorgt Ut GAK samen met Tagste in de Amrâthzaal van hotel Brabant voor een spetterend optreden.

28 augustus 2010 – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’

Met optredens op het Van Coothplein, winkelcentrum ’t Sasplein’ en Villa Nova. Vooral het lied ‘De nacht is nog zoow lââng’ van Sjeng en Bettie Kraft, maar met een eigen ‘Bredaose tekst’, wordt door het publiek meegezongen. Op het zonnige terras van Villa Nova vindt een spontane nazit plaats met een even spontaan optreden samen met een accordeonist, die toevalligerwijs komt aanlopen.

7 november 2010 – Kurzus Bredaos Spesjaol voor Steunfonds van de Grote Kerk

Exclusief voor dit goede doel vindt er een Bijscholings Kurzus Bredaos plaats met een optreden van de paoters Terrepetijn OW en Sjaggerijn OH. De actie, m.m.v. Stichting ‘De Vuilen’Oek’ levert honderden nieuwe steunfondsleden op. Lappen vol Smart, Tagste en Ut GAK zorgen voor de muzikale omlijsting. Door de overvolle kerk klinkt een volmondig ‘We wille Muskes t’rug!’. Uiteraard wordt deze Les weer afgesloten met het zingen van de populaire Paotersliederen.

21 februari 2009 – ‘Het Gelag der Vorsten’

Samen met Tagste wordt ‘Het Gelag der Vorsten’ op de Ginnekenmarkt opgeluisterd vanaf de platte kar ten aanhoren van alle Carnavalsprinsen uit Breda en omgeving. Na inname van een aantal pinten bij Boerke Verschuren komt het Ginnekense carnavalslied ‘Eej Kul’ vloeibaar uit de kelen van de GAK zangers. Na het uitdelen van de teksten worden, geheel passend in de kleurrijke ambiance, de Paotersliederen door iedereen meegezongen. Hier vindt ook de introductie plaats van het GAK lied ‘De Bredaose Medlie’. De voorzanger en schrijver van de tekst Theo Melis brengt deze eigen versie op de wijze van ‘Aan het strand van Scheveningen’.

13 maart 2009 – Benefietconcert voor HomePlan

Samen met de paoters Terrepetijn OW, Sjaggerijn OH en Tagste wordt door BM medewerking verleend aan een benefietconcert voor HomePlan, dat plaatsvindt in de Antoniuskathedraal. Voor de pauze concerteert BM inclusief 4-stemmige originele Paotersliederen o.l.v. Hans de Wit.
De opbrengst is ruim € 5000, mede te danken aan de brutale sjachertechniek van beide Paoters aan de uitgang van de kerk. Na de pauze volgt een aangepaste Bredaose Les, uiteraard inclusief het zingen van de gebruikelijke ‘pikante’ Paotersliederen door Ut GAK met begeleiding door Tagste.

4 juli 2009 – Jubileumfeest Rasenberg

BM luistert het 90-jarig jubileumfeest van Rasenberg Breda in het Chassé Theater op met een mini-concert waaronder het door Theo Melis geschreven lied ‘Onze kleur is Oranje’ op de wijze van Verdi’s Coro di Schiavi. Tijdens de nazit zingt Ut GAK ‘Bredaose’ liederen in de foyer.

29 augustus 2009 – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’

Tijdens de 4e deelname aan dit smartlappenfestival wordt er succesvol opgetreden tijdens de opening op het Van Coothplein, op het terras van Villa Nova en op ´t Sasplein. Henk van der Maaten oogst hier veel succes met zijn solo van Ketelbinkie ´op z´n Mokums´. In de volle zonneschijn zingt het talrijke publiek ´De Zuiderzeeballade´ en ´Het kleine café aan de haven´ enthousiast mee.

24 oktober 2009 – Paoters 70 jaar in de Waalse Kerk

Na een enerverende Kurzus Bredaos Spesjaol naar aanleiding van de viering van de 70ste verjaardag van de paoters Terrepetijn en Sjaggerijn volgt een spontane ode door Ut GAK en Tagste. In plaats van een ‘kedooke’ voor de paoters schenken de meeste genodigden op verzoek een jaar donatie aan het Steunfonds van de Grote Kerk.

30 augustus 2008 – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’

Dit jaarlijkse optreden van Ut GAK tijdens het smartlappenfestival vindt deze keer plaats op ‘t Sas, het Van Coothplein en het terras van Mezz. Van het monumentale lied ‘Aan de voet van de Grote Toren’, met een eigen aangepaste tekst gebaseerd op ‘De oude Wester’, wordt het refrein door het talrijke publiek uit volle borst meegezongen.

15 april 2007 – Paotersconcert – Benefietuitvoering t.b.v. Kindertehuis in Litouwen

Dit concert vindt plaats in de uitverkochte Antoniuskathedraal aan de St. Janstraat.
Aan dit evenement wordt geheel belangeloos meegewerkt door het Breda’s Mannenkoor, Ut GAK en de Paoters Terrepetijn OW en Sjaggerijn OH van Ut Kielegats Taole Instetuut.
De opbrengst à € 5600 gaat geheel naar het door Breda’s Mannenkoor geadopteerde kindertehuis in Kursenai (Litouwen). Voor de pauze geniet de overvolle kerk van een passend concert van BM met aan het eind een viertal ‘klassieke’ dus ‘nette’ Paotersliederen’ op arrangementen van Wim Karremans o.l.v. Marcel Verhoeff ! Na de pauze volgt de Bredaose Les, gevolgd door een optreden door Ut GAK o.l.v. Henk van der Maaten, uiteraard inclusief ‘pikante’ Paotersliederen als ‘Lâângstââchtere’, ‘Laomarwaoje’ en ‘Ut lied van Zieke Fôôns’ met begeleiding door Tagste.

16 en 24 juni 2007 – CD ‘Ode aan Breda’ voor het goede doel

In de concertzaal van de Nieuwe Veste in Breda wordt een unieke cd opgenomen.
Het lied: ‘Ode aan Breda’, geschreven door Hans Canters en Jettie van Valkenburg, wordt gezongen door Lappen vol Smart en Ut GAK, begeleid door een groot aantal Bredase muzikanten. Alles onder leiding van Henk van der Maaten.
De opbrengst van de cd komt geheel ten goede aan de Stichting Keyserkinderen. Deze stichting maakt het o.a. mogelijk om een zorgeloze vakantieweek in Brabant (Breda en omgeving) aan te bieden aan zowel Servische als Albanees-Kosovaarse kinderen uit Mitrovica Kosovo.

 25 augustus 2007  – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’

Met optredens op de Haven, de Grote Markt en ‘t Sas neemt Ut GAK voor het tweede jaar deel aan dit zangevenement. Voor het eerst wordt de eigen Bredase ultieme smartlap ‘Aon dun’oever van de Weerijs’ ten gehore gebracht, waarvan de solo wordt gezongen door Ben v.d. Plas. Het optreden wordt gevolgd door de presentatie van de CD ‘Ode aan Breda’, die in juni is opgenomen.

12 februari 2006 – Les 25 van de Kurzus Bredaos in de Grote Kerk door de paoters
Terrepetijn en Sjaggerijn.

Voor deze laatste officiële Les van Ut Kielegats Taole Instetuut is alles uit de kast gehaald. Heel de stampvolle kerk inclusief bisschop Muskens en burgemeester Peter van der Velden geniet van de samenzang van Ut GAK met Lappen vol Smart in nonnentenue met rode neus onder begeleiding van Tagste. Vooral de Bredaose versie van ‘God groet U zuiver bloemen’ met de jubilerende titel ‘K’eb lere klasjenere’ valt zeer in de smaak. En natuurlijk vormt ‘Lâângstââchtere’ de apotheose van deze laatste Les als eerbetoon aan de beide Paoters.

24 februari 2006 – Carnavalsconcert BCV

Bij aanvang en in de pauze van het jaarlijks terugkerende carnavalsfeest in het Chassé Theater vindt er een optreden plaats van Ut GAK samen met het Brabants Orkest.
Op ludieke wijze worden de te onderscheiden personen door de zaal en Ut Gak toegezongen. De speciale tekst “Me maoken’ut gèèf bont’ van Theo Melis op de wijze van De Zilvervloot maakt veel enthousiasme los.
Na afloop van het concert kan het publiek in de foyer genieten van een medley van de inmiddels beroemde ‘Paotersliederen’ en een ‘Potpourri van Bredase liedjes’ gezongen door Ut GAK met begeleiding van Tagste.

25 februari 2006 – Sleuteloverhandiging bij de opening van het Carnaval

Voorafgaand aan de traditionele sleuteloverhandiging van de stad door burgemeester Peter van der Velden aan prins H’Octavius vindt er op de Grote Markt voor het Stadhuis een optreden plaats van Ut GAK en het dameskoor Lappen Vol Smart, in grote harmonie gezongen vanaf ‘de platte kar’. Het geheel wordt andermaal begeleid door de Bredase Carnavalskapel Tagste.

26 augustus 2006 – Smartlappenfestival ‘Tranen van Van Cooth’

Tijdens de 5e editie van het smartlappenfestival “Tranen van Van Cooth” verzorgt Ut GAK met veel succes optredens op de Grote Markt, het Bisschopsplein en het Van Coothplein. Voor het eerst klinkt ‘Blind en Eenzaam’, het lied over Hertha de blinde geleidehond door de stad en op de Grote Markt ontstaat grote hilariteit bij het zingen van ‘Neem nooit je hondje mee naar de Chinees’, mede omdat het voor de deur van het Chinees restaurant aldaar wordt gezongen.
Op het Van Coothplein wordt de afsluiting verzorgd samen met Lappen vol Smart door het zingen van een paar gevoelige smartlappen. Dit is de eerste keer dat Ut GAK op dit evenement present is en het succes garandeert een jaarlijkse bijdrage aan dit geweldige zangfestival.

30 januari 2005 – Les 24 van de Kurzus Bredaos in de Grote Kerk door de paoters
Terrepetijn en Sjaggerijn.

Wederom worden, op veler verzoek, na deze Bredaose Les de Paotersliederen door alleman enthousiast meegezongen. Nu inclusief de vernieuwende ‘Bredaose Medlie’ en de ‘Kaonon vor drie petije’ waarbij het kerkvolk als Schaope, Gâânze en Eejzels niet meer ophoudt met door elkaar te zingen!

15 februari 2004 – Les 23 van de Kurzus Bredaos in de Grote Kerk door de paoters
Terrepetijn en Sjaggerijn.

Als afsluiting van de Les worden de Paotersliederen, uitgebreid met ‘Tweej Paoters zoow blaauw’, ‘Het lied van Zieke Fôôns’ en ‘Un lied vol Sjaggerijn’ onder begeleiding van Tagste door de volle kerk uit volle borsten meegezongen. De entree van Ut GAK onder het zingen van ‘Jizzus van Merâânte’ met de ludieke tekst ‘Oowgottoowgottoowgot…, ik zouw’ut ‘eus wel wille, mar ik wit niej’oe ut mot’ is zeer indrukwekkend.

23 februari 2003 – Les 22 van de Kurzus Bredaos in de Grote Kerk door de paoters
Terrepetijn en Sjaggerijn.

De Paotersliederen ‘Laomarwaoje’ en vooral ‘Lâângstââchtere’ worden door de overvolle Grote Kerk, opgejut door de dirigent Henk v.d. Maaten, met onovertroffen enthousiasme meegezongen.

4 maart 2003 – DiMiCo, Dinsdagmiddag Commissie Kindercarnaval op de Grote Markt.

Ut GAK treedt op tijdens het Meezingconcert in de ABN/Amrozaal in het Chassé Theater bij de muzikale ontvangst van de Prinsen Carnaval van Breda, Prinsenhage, Haagse Beemden, de Baron van het Ginneken en vele prominenten en vrijwilligers uit de Bredase Carnavalswereld.

3 februari 2002 – Kurzus Bredaos Les 21 in de Grote Kerk door de paoters Terrepetijn OW
(Theo Melis) en Sjaggerijn OH (Theo Borghouts).

Met groot enthousiasme en met rode neus worden op bestaande melodiën eigen teksten gezongen alsmede de inmiddels beroemd geworden Paotersliederen aan het eind van de Les. Onder begeleiding van Tagste gaat het dak van de kerk.

30 november 2002 – Finale van het Quizenement in de Grote Kerk.

De beide paoters Terrepetijn en Sjaggerijn zijn quizmasters bij de finale van dit evenement in het kader van de viering Breda 750 jaar. Leden van BM in de geadopteerde GAK-achtige samenstelling zorgen voor de muzikale omlijsting, waaronder het zingen van het door Theo Melis geschreven Quizenementlied.

[/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]