De Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor is van oudsher een zelfbewust, klassiek, onafhankelijk mannenkoor dat zich wil onderscheiden door niveau en repertoire.  Als het koor een concert geeft, gebeurt er iets. Zo’n 100 man sterk onder het orgel of achter een orkest, het is op zich al een imposant schouwspel. Eén oogopslag van de dirigent, een intro van het orkest en dan gaat ’t los! Een uitvoering van ons koor laat geen mens onberoerd. De vele gasten die wij sinds al ruim 150 jaar in kerkgebouw of theaterzaal ontvangen zijn telkens weer onder de indruk van de kwaliteit van één van Nederlands beste klassieke mannenkoren.

De vereniging is opgericht in 1865. Sinds 1905 mag het koor het predicaat “Koninklijk” voeren, waarmee de kwaliteit van het koor en de vooraanstaande plaats binnen de culturele context van Breda wordt benadrukt. Het streven van bestuur en leden is om de kwaliteit van het koor te handhaven en indien mogelijk nog te verbeteren. Een van de aandachtspunten is daarbij een voldoende aanwas van enthousiaste leden. Daarnaast zijn de wekelijkse intensieve repetities, sinds 2008 o.l.v. dirigent Hans de Wit, van eminent belang. De hoge opkomst van de circa 100 leden bij de repetities mag niet onvermeld blijven en draagt zeker bij aan het goede niveau van het koor. Jaarlijks verzorgt het koor een tiental concerten in binnen- en buitenland. Vaak wordt een concert afgesloten met het Breda’s volkslied, de Bredasche Marsch, zie hiernaast de geschiedenis van dit lied.

In de loop van 2021 is de BM-videopresentatie hiernaast samengesteld. Dit op basis van teksten en beelden die door ons zijn gebruikt zijn in een cyclus van tien presentaties in de jaren 2014 t/m 2017, de jaren voor en na de viering van ‘150 jaar Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor’. Deze presentaties zijn op verschillende locaties en voor verschillende organisaties in en om Breda verzorgd waaronder Heemkundekring Engelbrecht van Nassau, Sociëteit Justus van Effen, Gouden Cirkel, probus club AA of Weerijs en Heerlijke Orde van Breda.

Binnen het Breda’s Mannenkoor is een kleinere groepering actief onder de naam Ut GAK, Ut Gedemt’AoveKoor. Dit koor heeft een volledig ander repertoire dan het Breda’s Mannenkoor, het zingt levensliederen, smartlappen, carnavalskrakers en Bredase liederen. Er zijn ongeveer 40 leden van het Breda’s Mannenkoor tevens lid van Ut GAK.

Jubileumconcert ter gelegenheid van 150 jaar Breda's Mannenkoor
2015-10-18 jubileumconcert 4