Vrienden van BM

Waarom Vrienden van BM?
Het Breda’s Mannenkoor draagt in belangrijke mate zelf zorg voor de financiering van repetities, kosten dirigent en pianist, organisatie van concerten, scholingscursussen etc. middels contributie van de koorleden en eventuele baten van concerten. Maar optimale concerten en continuïteit van het koor zijn daarmee nog geen zekerheid. Vrienden van BM is er om extra financiële middelen bijeen te brengen. Hun bijdrage maakt het mogelijk voor het koor om op het hoogste niveau te blijven concerteren en dat betekent schoonheid en plezier voor de koorliefhebber.

Wie kan als Vriend van BM helpen dit mede te realiseren?
Iedereen kan Vriend van BM worden. Vrienden van BM brengt alle donateurs en sponsors onder één noemer.

Wat krijgt u terug als Vriend van BM?
Allen ontvangen:
• Periodiek onze nieuwsbrief Nieuwsklanken per mail met daarin alle evenementen van ons koor;
• Uitnodiging voor onze Nieuwjaarsreceptie en ons Gevelconcert in de zomer;
• Mogelijkheid tot deelname aan onze concertreizen.
Met sponsors spreken we graag specifieke toezeggingen af; bijvoorbeeld uw logo op onze website met vanuit dat logo een link naar uw eigen website.

Hoe wordt u Vriend van BM?
Om donateur te worden kun u zich opgeven via het formulier onder AANMELDEN. Wij noteren u dan als Vriend van BM en ook als abonnee op onze nieuwsbrief Nieuwsklanken en benaderen u jaarlijks met het vriendelijke verzoek om uw financiële bijdrage.

U bent natuurlijk van harte welkom om als sponsor een meer langdurige relatie met ons aan te gaan, met een afspraak over uw jaarlijkse bijdrage en onze tegenprestaties. Wij informeren u graag persoonlijk over alle mogelijkheden om zo’n sponsorrelatie met ons op te bouwen. Neem daarvoor contact met ons op via het formulier dat u onder CONTACT vindt.

Onze vereniging heeft de ANBI-status en is ook aangewezen als culturele ANBI. Dat betekent dat uw giften aan ons aftrekbaar zijn van de belasting. Zie op onze ANBI pagina hoe een en ander te regelen.