Periode 1865 – 1890

De beginjaren 1865 – 1890

1865 “De groote bloei waarin het Nederlandsch Zangersverbond zich in 1865 mocht verheugen, was de oorzaak dat bij de leden van het koor der oude Brugstraatsche Kerk het plan rijpte tot oprichting van eene Mannenzangvereeniging”.

1866 Breda wordt getroffen door een cholera-epidemie.
Breda’s Mannenkoor geeft een concert “waarvan de opbrengst zou strekken ten bate van de behoeftige betrekkingen der slachtoffers van de cholera. Opbrengst Fl.1111,55 en een halve cent”.

1868 Het koor concerteert voor het eerst in het buitenland en wel in Turnhout, waar een gouden medaille wordt behaald.

1870 Breda’s Mannenkoor vestigt zijn naam in den lande door een zangwedstrijd uitgeschreven door het Rotte’s Mannenkoor in Rotterdam voor een intenationale jury winnend af te sluiten.

1873 – Heinrich Umland dirigent van 1868 tot 1883

1874 Op het voorplein van het Huis ten Bosch in Den Haag vindt door enkele koren uit het land een zanghulde plaats ter ere van het geboortefeest van H.M. Koningin Sophie (1818-1877).

1878 Ter gelegenheid van het 50-jarig  bestaan van de Koninklijke Militaire Academie verzorgt het koor een groots concert bijgewoond door militaire en burgerlijke autoriteiten. (Zie bedankbrief uit 1878 die het koor ontving.)

1887 Tijdens het Nationaal Concours te Utrecht behaalt het koor een eerste prijs, een gouden medaille.

1890 Het 25-jarig bestaan van de vereniging wordt groots gevierd.

Volgende periode

1873 - Heinrich Umland dirigent van 1868 tot 1883
1878 - Bedankbrief KMA aan koor