Gevelconcert

Het Breda’s Mannenkoor heeft deze zondagmiddag in thuishaven Haven7 het traditionele Gevelconcert gehouden. Onder een stralend zon waren er meer dan 120 zangers en gasten tesamen gekomen. De voorzitter haalde tijdens zijn inleidend praatje aan dat het vorige Gevelconcert op deze plaats al weer 5 jaar geleden was.
Na de inauguratie van 4 nieuwe leden (1 zal later z’n speldje uitgereikt krijgen omdat hij ten gevolge van een fietsvalpartij niet aanwezig kon zijn) en een kort concert (met een verstaanbaar Eres Tu) volgde een geslaagd informeel deel van de middag, mede dankzij de uitstekende catering van de nieuwe uitbaters van Haven 7, Mariposa. Het werd een super gezellige middag.

Tijdens het concert bezorgde Martin Rasenberg (beheerder van het Begijnhof, Deken van de Rederijkerskamer “Vroechdendael oft Berckenrijs” en voorzitter van Amor Musae) de voorzitter een boekje met de titel Factorale. Dit boekje “ode aan de taal” is in 2023 opgesteld door Bauke “Freiherr” van Halem uit Bavel. Bauke heeft zich na een carrière in het bedrijfsleven verder beziggehouden met zijn hobby: dichten. In het boekje staat een heel leuk gedicht over ons koor:

Breda’s Mannenkoor
Waar werd oprechter trouw
Dan tussen koor en dirigent op aard’ ooit waargenomen
Zoals de zangers wekelijks hun vrouwen lieten in de kou
En de presidenten steeds 26 jaren achtereen die mannen konden inkomen

En deze trouw werd al beloond na 40 jaar
Want toen werd koninklijk het koor
De historie toont inmiddels aan: het was geen loos gebaar
Want koninklijk is hun zang en kwaliteit, daar staan ze voor

16 eigen dirigenten stonden op de bok
Zweepten het koor naar grote hoogten met hun stok
De beroemde Willem Robert junior zelfs 31 jaar
En altijd brachten zij succes, niets was het koor te zwaar

Boze tongen luisterden dat je het koor nooit ziet of commentaren in die trant
Want altijd zijn ze in het een of ander buitenland
Dit is dus klets: ze hebben hooguit 35 keer gereisd in de laatste 50 jaar
En elitair? Ze treden voor meer op dan de paus of het koninklijk paar

Wat zeer bijzonder is en het vermelden waard
Ze hebben een eigen pand!
Kennelijk hebben leden in het verleden veel gespaard
Ze oefenen daar aan de Haven nummer 7
En of een nieuw lid noten leest, het is hen om het even

Maar hoe doen ze dat dan jarenlang
Met zoveel mannen bij elkaar
Nooit gekibbel tussen het gezang?
Nooit eens ruzie tussen bassen of tegen een tenor bezwaar?

Mensen, die mannen zijn niet heilig, maar ook na al die jaren
Zijn ze blijven staan met dirigent en het bestuur
Omdat ze steeds het goede zoeken in ieder studie-uur
Nee mensen, echt, dit koor zal nooit bedaren