Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit….

In 1905 heeft het Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina behaagd om aan ons koor het predicaat Koninklijk toe te kennen. Wij kregen dit predicaat dankzij onze “diverse hoogtepunten” en “lange staat van dienst” van 40 jaar.

Vandaag, 115 jaar later, kunnen wij vol trots zeggen dat deze lange lijst van hoogtepunten nog royaal verder gezet wordt, met eerste prijzen behaald in diverse zangconcours, deelname aan jubilea en concertreizen met talrijke succesvolle optredens. Onze reeks bijdragen aan diverse vieringen in Breda en andere steden is indrukwekkend.

In al die jaren hebben wij ook alle mogelijke wereldcatastrofes zoals bezettingen, pandemieën en natuurrampen meegemaakt en overleefd.

De geschiedenis van ons koor is het verhaal van een grote groep mannen die nauw verbonden met de Nassaustad Breda, samen de mooiste liederen zingen onder leiding van gedreven musici.

Deze prachtige geschiedenis en al deze hoogtepunten worden door Pedro verzameld en op een boeiende en geïllustreerde wijze neergeschreven.

Vandaag, behaagt het mij om jullie deel 3,  “Ingevolge de bevelen van Hare majesteit” voor te stellen.

Theo Baert, voorzitter

 

Ons koorlid Pedro Kneepkens heeft, gebruikmakend van de coronapauze, een thematische geschiedschrijving van het koor ter hand genomen. Hij wordt daarbij ondersteund door een klankbordgroep die bestaat uit onze 3 BM historici Hans Talboom, Chris Knook en Simon Keep + Hans Slockers als corrector. Er worden stap voor stap hoofdstukken aan de pagina Historie toegevoegd.