BM Gastvrij

Grote Kerk, Breda

BM verzorgt een voor ieder toegankelijk optreden met lichte klassieke muziek en met populaire meezingers

Doelgroep: mensen die niet vaak of makkelijk naar een concert gaan (o.a. minder mobiele ouderen en eenzame mensen)

Grote Kerk, Breda

Het resultaat mocht er zijn!!

Deze aanhef is de slotzin van een dankbrief waar het enthousiasme voor de geleverde prestatie vanaf spat. De schrijver beseft “dat dit een geweldige klus moet zijn geweest” en vervolgt met: “Het verbaasde mij dan ook niet te horen dat drie mensen daar twee jaar mee bezig waren”. Omdat het ondoenlijk is om iedereen in beeld te brengen die belangeloos een bijdrage heeft geleverd aan het grandioze succes van BM Gastvrij, hebben we ervoor gekozen om hier de drie hoofdrolspelers achter de schermen een prominente plek te geven: Dré van Boxsel, Wim van Asten en Theo Melis

Klokkenluiders ‘In den toren’

Ook het klokkenluidergilde was in touw voor BM Gastvrij. ‘In den toren’ verwijst evenwel naar een door BM gezongen lied dat door Arnold Vergeest werd geschreven ter gelegenheid van het in gebruik nemen van een nieuwe beiaard in 1906. Arnold was destijds onze 2e dirigent. De 3600 kg zware Nassauklok die op 15 maart jl. werd geluid, stamt uit 1695.