4 mei Dodenherdenking

Grote Kerk Breda

Aansluitend op 4 mei-herdenking in het park Valkenberg

Concert: Requiem Cherubini

Orkest: Combinatie musici Nieuwe Veste en Archi Amici

IMPONERENDE MESSA DA REQUIEM

Bij de officiële aftrap van het jubileumjaar anticipeerde onze voorzitter op het herdenkingsconcert van 4 mei jl. met de woorden: “In haar jubileumjaar wil het Breda’s Mannenkoor niet alleen feestvieren, maar ook de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken met een passend eerbetoon”. Het uitgevoerde Requiem van Luigi Cherubini was echter niet alleen ‘passend’, het was bovenal imponerend. Uit het aanhoudende applaus van de circa 600 aanwezigen aan het adres van dirigent Hans de Wit, het koor en het orkest leek het wel alsof de dramatische aanleiding voor het samenzijn in de Grote Kerk voor even uit het oog verloren was. Van enthousiasme getuigde ook de dankbrief van de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda: “Het was een meer dan prachtig en indrukwekkend concert. ( ) Alle aanwezigen in de kerk vonden het optreden van een zeer hoogstaand niveau”.

Het klopte van A tot Z

Het Requiem in D van Luigi Cherubini geldt als een van de moeilijkste mannenkoorwerken die er bestaan. Maar Hans de Wit gaat geen zee te hoog. En volgens Pieter Zwaans klopte de uitvoering van A tot Z. Pieter, die verbonden is aan de Nieuwe Veste, woonde de twee orkestrepetities en een van de koorrepetities bij. Daarbij stond hij Hans met collegiale raad terzijde. De synergie tussen beide mannen was voelbaar en dit leidde mede tot het indrukmakende resultaat. Rinie Maas vatte het enthousiasme van het publiek in De Bode samen met: “De Messi’s van de toonkunst”. Ook de ontlading onder de zangers was groot, want menigeen had toch zijn vingers gekruist gehouden in de hoop op een goede afloop. Vlekkeloos verliep het niet helemaal, maar het devies van Hans, “altijd door blijven zingen, jongens!”, had zijn vruchten afgeworpen. In zijn totaliteit klonk het daarom als een klok en “ongelooflijk zuiver”, aldus onze dirigent die van het Pie Jesu zelfs kippenvel kreeg.

Uiteraard véél lof ook voor het unieke gelegenheidsorkest dat was samengesteld uit leden van het Kamerorkest ‘Archi Amici’ (onder leiding van Carlo Nabbe), Strijkers van het Kamerorkest ‘Camera Musicorum Bredana’ (o.l.v. van Paul de Meyer), aangevuld met blazers en slagwerkers van de Nieuwe Veste. Een hartelijk applaus klonk ook voor de projectleider Frans Luijben. Frans deelde zijn lof onmiddellijk met Wil Jansen, de man achter de schermen die er (met enig kunst- en vliegwerk) voor had gezorgd dat het juiste partituur voor de orkestleden tijdig op hun standaardje stond.