Zonder dranck geen klanck

Leesaanbeveling door onze ambassadeur en erevoorzitter Hans Talboom van hoofdstuk 4 van Pedro Kneepkens’ geschiedschrijving:  ‘HET KOOR VAN DE BROUWERIJ

Breda’s Mannenkoor en de Brouwerij een gelukkig huwelijk.

Redelijk uniek in de koorwereld dat een vereniging geleid wordt door vier generaties uit een familie. De voorzittershamer ging in de periode 1865-1978 van vader op zoon. Het is daarom niet vreemd dat de buitenstaander “De Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor” veelal aanduidde als “Het Koor van de Brouwerij”.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd er regelmatig vanuit de brouwerij gevraagd om bij de opening van een plaatselijk café, ter verhoging van de feestvreugde, enkele liederen te komen zingen. Natuurlijk gingen we daar graag op in. En natuurlijk stonden we weer klaar om datzelfde café, als de eigenaren het financieel niet hadden gered, weer met onze zang te komen sluiten. In beide gevallen vloeide het bier rijkelijk. Een van de caféhouders die het wel had gered werd lid van het koor. Na afloop van de wekelijkse repetitie was hij zo verzekerd van het bezoek van een aantal zangers die bij hem nog even doorgingen met repeteren.

Zonder dranck geen klanck.

Een gevleugelde uitspraak van onze oud-secretaris Jan Willemsen, tevens directiesecretaris bij de Brouwerij. Toen ik in 1965 lid werd van het koor viel ik met mijn neus in het bier. De vereniging vierde haar 100-jarig bestaan met een bezoek aan de bierfeesten in het Belgische Wieze. In de bus ernaar toe deelde de toenmalig voorzitter Marcel Smits van Waesberghe aan elk lid een enveloppe uit met een aantal Belgische francs erin. Deze konden in de feesttent worden omgeruild tegen ………… bierbonnen.

Anno 2020 ondergaat het bierkoor slokje voor slokje een verandering naar een wijn- c.q. cognackoor.

Echter de gevleugelde woorden van Jan Willemsen ‘Zonder dranck geen klanck’  blijven ook nu nog fier overeind staan. Proost.

Resteert mij nog om als BM-Ambassadeur ‘HET KOOR VAN DE BROUWERIJ’ van harte ter lezing aan te bevelen.  Pedro Kneepkens is gezegend met een creatieve pen en de Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor mag zich gelukkig prijzen met deze vorser, auteur en zanger die de BM-historie in kaart brengt en op onnavolgbare wijze boekstaaft. Hulde!

Hans Talboom

 

Ons koorlid Pedro Kneepkens heeft, gebruikmakend van de coronapauze, een thematische geschiedschrijving van het koor ter hand genomen. Hij wordt daarbij ondersteund door een klankbordgroep die bestaat uit onze 3 BM historici Hans Talboom, Chris Knook en Simon Keep + Hans Slockers als corrector. Er worden stap voor stap hoofdstukken aan de pagina Historie toegevoegd.