Het Leger des Heils eveneens 150 jaar

Een uniek optreden van het promokoor vond plaats in het centrum van het Leger des Heils, dat dit jaar wereldwijd eveneens 150 jaar bestaat. De harten van de gelovigen werden gestolen met o.m. de subliem uitgevoerde spirituals You raise me up en Into my heart. Spirituals waren met name in de vijftiger jaren van de vorige eeuw zeer geliefd bij mannenkoren. Sinds de komst van Hans de Wit maakt het genre weer deel uit van het brede repertoire van het Breda’s Mannenkoor.