Vers van de pers

Onze koorleden Pedro Kneepkens en Chris Knook hebben, gebruikmakend van de coronapauze, de geschiedschrijving van ons koor ter hand genomen.
Pedro schrijft thematische hoofdstukken, die stap voor stap worden toegevoegd aan de al geplaatste chronologische documentatie van onze inmiddels 155-jarige historie. Klik hier om kennis te nemen van de laatste stand van zaken.
Chris heeft het repertoire van ons koor in het perspectief van de algemene geschiedenis van het lied geplaatst, “De Geschiedenis van het Lied“. Daarnaast heeft hij uitgebreid de rijke geschiedenis van ons verenigingsgebouw gedocumenteerd, “Geschiedenis van ons verenigingsgebouw Haven 7“.