Grasduinen – Capita Selecta di Bella Musica

Ons video- en geluidsarchief is ruim gevuld met registraties van succesvolle concerten. Als we een aantal daarvan nader onder de loep nemen herkennen we een aantal factoren die hebben bijgedragen aan het succes. We noemen o.a. het bieden van een gevarieerd programma met bij BM passend breed repertoire, samenwerking met (semi-) professionele muzikale partners en passende intermezzi waaronder het bieden van een podium aan jong talent. De grote gemene deler van al deze concerten blijkt het uitstralen van kwaliteit!

Genoemde elementen zijn terug te vinden in het BM Muzikale beleidsplan en concrete invulling daarvan blijkt dus een garantie voor concerten die zowel door de uitvoerenden als het publiek zeer worden gewaardeerd. Om het voorgaande te illustreren, hierbij een videocompilatie van met succes uitgevoerde concerten in de periode van 2000 t/m 2019, onder de noemer ‘Capita Selecta di Bella Musica’.

Geniet van bijgevoegde video met hoogtepunten uit concerten die BM in het recente verleden met succes met andere partners heeft georganiseerd en/of uitgevoerd.

BM streeft er naar om, in samenwerking met regionale muziekpartners, nog vele jaren dergelijke attractieve concerten voor een breed publiek uit te gaan voeren.

Chris Knook en Simon Keep