Blog

Kerstverhaal

Vincent, het verhaal over de wandeling die de jonge Vincent van Gogh maakte naar Breda zou door Paul van Driessche op 12 december 2021 bij ons kerstconcert in Ulvenhout worden voorgedragen. Jammer genoeg moesten we vanwege corona dit concert annuleren, nu hier toch de voordracht per video opname.

Met dank aan Paul voor het mooie verhaal en aan Carlo Nabbe voor zijn liefdevolle, belangeloze muzikale bijdrage!