Koor klikklakt door de stad

Onder de kop ‘Koor klikklakt door de stad’ schreef Edine Wijnands een leuk stukje over de BM rijtoer door de binnenstad (BN DESTEM d.d. 10 oktober jl.). Oude tijden herleefden daarmee een heel klein beetje. Edine schrijft namelijk over mannen in smoking die “(soms wat moeizaam) uit de rijtuigen klauteren om, tot verbazing van toevallige passanten, in luid gezang uit te barsten”. In 1922 bijvoorbeeld was dat (n.a.v. een gewonnen concours) toch wel wat anders, aldus een getuigenis in onze koorkronieken: “Bij terugkeer in Breda is de bevolking als van ouds in groten getale ter verwelkoming aanwezig. Gezeten in open landauers en begeleid door een drietal harmonieën trekken de overwinnaars door de Willemstraat, Sophiastraat, de beide Boschstraten en de Veemarktstraat naar de Grote Markt. Het vrijwel voltallige college van B en W is op het stadhuis ter verwelkoming aanwezig. Bij het betreden van het pand worden vanuit de bovenramen bloemen geworpen. Na afloop persen de duizenden zich door de Brugstraten op weg naar de Haven.”
Maar de optocht was hoe dan ook erg leuk en eindigde in het Grand Theater waar de zangers en genodigden feestelijk werden ontvangen door studenten van de NHTV. Na o.m. het vertonen van een uitermate sfeervolle compilatie van BM Gastvrij door Cees Hoosemans, nam ons erelid Peter van der Velden het woord. Hij hield een gloedvol betoog over de culturele waarde van BM voor de Bredase gemeenschap “in een wereld vol spanning waar de politiek eigenlijk geen raad mee weet”. Met de warmte waarmee onze voormalige beschermheer over het koor sprak (“BM heeft mijn leven verrijkt”) oogstte hij natuurlijk een enthousiast en dankbaar applaus.