Blog

Optreden voor sponsor: Rouws & Ceulen

Op woensdag 27 maart jl. hebben wij een optreden verzorgd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van onze sponsor Rouws & Ceulen, vermogensbeheer. Het optreden was wel een heel concert, wat plaats vond de kapel van Buas te Breda. We zongen een 10-tal nummers uit ons repertoire, voor een publiek van naar schatting ruim 300 gasten. Ons optreden viel goed in de smaak, getuige het vele applaus dat ons werd toegezonden.