BM Nieuwjaarsreceptie

Op 14 januari 2015 hebben we een historische nieuwjaarsreceptie gevierd met elkaar In de historische Grote Zaal van het Kasteel van Breda. De aanwezigheid van leden van ons comité van aanbeveling, ‘de vrienden van BM’, uiteraard onze leden met hun partners en een aantal vertegenwoordigers van organisaties uit het Bredase verenigings- en stichtingsleven onderstreepte het bijzondere karakter van dit samenzijn. De stemming op de locatie KMA was opperbest. Na een warm welkomstwoord door generaal-majoor Theo Vleugels – later die middag door mij tot kasteelheer van Breda benoemd – Commandant van de Nederlandse Defensie Academie, voltrok zich een strak geregisseerd maar toch luchtig programma. De tap stroomde, de glazen klonken, de hapjes smaakten en uiteraard werden de kelen geschraapt voor een miniconcert. Al met al kijken we terug op een geslaagde namiddag. We hebben daarmee de eerste stip op de agenda van ons jubileumjaar nadrukkelijk geplaatst.

Ereleden, bescherm- en kasteelheren

Tradities zijn er om in ere te worden gehouden. De traditie om ereleden te benoemen is al net zo oud als BM jong is. Het aanstellen van BM Kasteelheren moet nog een gewoonte worden. De eer van de eerste BM Kasteelheer te zijn, viel te beurt aan Generaal-majoor Theo Vleugels, commandant van de Nederlandse Defensie Academie. Daarmee betuigde BM “haar grote waardering en dank voor de geboden gastvrijheid en diensten bij de start van BM 150 jaar”. Maar feitelijk maakt BM al tientallen jaren dankbaar gebruik van door commandanten (voorheen gouverneurs) geboden gastvrijheid en diensten. Het kasteelheerschap symboliseert de band tussen de Defensie Academie (voorheen KMA) en BM die reeds in 1868 werd gesmeed. In dat jaar trad BM op bij de viering van de 40e verjaardag van de KMA. Nadien heeft ons mannenkoor aan alle grote KMA evenementen haar muzikale bijdrage geleverd.

Een bijzondere traditie (sinds 1956) is het uitnodigen van de burgemeesters van Breda om beschermheer van BM te worden en hen, bij terugtreden uit het ambt, te benoemen tot erelid. De eerste burgervader in dit verband heette Constant Kortmann en de laatste, in een tot op heden onafgebroken reeks, Peter van der Velden. Toevallig was eind 2014 Peter van der Velden teruggetreden als burgemeester van Breda; een aanleiding om hem te benoemen tot erelid van ons koor. De heer Van der Velden maakte direct duidelijk dat het hem trof om deze eretitel te krijgen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden woorden van “oprechte dank en grote waardering” gesproken “voor zijn inzet voor het Koninklijk Breda’s Mannenkoor, zijn liefde voor de mannenzang (en) zijn sympathie voor de vereniging”. In zijn dankwoord roemde Peter onze verbondenheid met de stad “die wordt gevormd door pareltjes en daar is BM er één van”.

Met een benoeming van het koor als ambassadeur van Breda Nassaustad is vastgesteld dat wij als koor Breda een warm hart toedragen en daarbij gelukkig ook worden erkend als toonaangevende vereniging die het waard is om in het zonnetje te worden gezet. De Stichting Breda Nassaustad werd in 2008 opgericht, maar vervult de laatste jaren een voortrekkersrol wat betreft het uit het slop trekken van de culturele betrekkingen tussen Diest, Dillenburg, Orange en Breda. Deze steden vormden in 1963 de Unie van Oranjesteden. In de loop van de (politieke) geschiedenis verloor de Unie echter veel van haar elan. In zijn toespraakje bij het verlenen van het 23e ambassadeurschap aan het Koninklijk Breda’s Mannenkoor memoreerde de voorzitter van de Stichting, Willem van der Vis, de “sterke verbondenheid” van BM met Breda, “maar ook met het thema Nassau en Breda Nassaustad”. Waarderende woorden waren er (indirect) ook voor Simon Keep die in 2011 “ter promotie van de stad” een CD vervaardigde met de titel ‘Breda Nassaustad bakermat Breda’s Mannenkoor’.