Blog

Kijkje achter de schermen

Toen Pedro mij onlangs per e-mail vroeg of ik een ‘korte leesaanbeveling’ wilde schrijven voor zijn zesde deel uit de thematische reeks BM-historie overviel me hij me daar een beetje mee. Dit niet alleen omdat ik hecht aan het gezegde ‘goede wijn behoeft geen krans’, maar ook door mijn eigen betrokkenheid bij het beheren en uitdragen van onze rijke BM-historie.

Tijdens onze woensdagwandeling wist Pedro me over te halen door te verwijzen naar mijn reacties die ik hem stuurde als ‘meelezer’ van het zesde thema. Daarin repte ik o.a. over de toevalligheid dat hij op de laatste pagina van deel 6 een door BM gezongen werk noemt dat ik eerder was tegengekomen bij mijn zoektocht naar een geschikte BM-uitvoering voor het invullen van het thema ‘Grasduinen’ in de eerstvolgende Nieuwsklanken. Het betreffende werk, Oh, i can’t sit down van Gershwin, is hierdoor in dezelfde editie van Nieuwsklanken te horen én te zien als de formele presentatie van zijn beschrijving van ‘Het gouden tijdperk’ van BM. Daarnaast haalde ik in mijn reactie een anekdote aan over de door hem beschreven rivaliteit tussen ‘de grote drie’ mannenkoren van toen in de ‘Hoogste Eere Afdeling’ van de KNZV in de strijd om een gouden plak. Die anekdote werd door Hans Talboom vele malen smeuïg verteld bij lezingen die we samen gaven over BM rond ons 150 jaar bestaan, Hans in de rol van praatjesmaker en ondergetekende als plaatjesmaker. Pedro kende die anekdote ook maar kon hem om technische reden niet meer kwijt in deel 6 en stelde me daarom voor om hem in mijn leesaanbeveling op te nemen. Daarnaast leek het Pedro goed om de lezers binnen dit kader een kijkje achter de schermen te gunnen hoe, met steun van het BM-bestuur, onze rijke BM-historie voor onze nakomelingen zorgvuldig wordt bewaard, bewaakt én toegankelijk blijft. Zogezegd, zo gedaan.

 

Om met het laatste te beginnen, ere wie ere toekomt, is ‘onze’ Pedro al geruime tijd de drijvende en actieve kracht bij het thematisch op schrift stellen van onze BM-historie. Om dit verantwoord te kunnen doen is hij heel, veel uurtjes kwijt aan speurwerk in diverse bronnen naar relevante informatie en passende illustraties. Bij al dat werk weet hij zich inhoudelijk met raad en daad gesteund door de leden van ‘zijn’ klankbordgroep: Hans Talboom, Chris Knook, Hans Slockers en ondergetekende. Daarnaast weet hij zich in materiële zin gesteund door het BM-bestuur waaronder het afdrukken, bundelen en verspreiden en de eerste vijf thema’s. Minder zichtbaar zijn de activiteiten van het bestuur gericht op het zorgvuldig beheren en vergroten van de toegankelijkheid van het historische beeld- en geluidsmateriaal van BM. Hierover kan gemeld worden dat, door bemiddeling van het bestuur, het uitgebreide nagenoeg complete BM-archief van Hans Talboom, is overgedragen aan het Stadsarchief Breda. Daaraan voorafgaand zijn foto’s, lp’s, VHS-banden, muziekcassettes en cd’s, door ondergetekende gedigitaliseerd en opgeslagen. Dit op dezelfde schijf die de afgelopen 10 jaar als werkschijf is gebruikt voor het maken van BM-video’s, -compilaties, -promo’s en -fotoalbums. Die schijf met een capaciteit van 2TB is nu bijna helemaal gevuld met meer dan 50.000 foto-, ongeveer 800 video- en ruim 800 audiobestanden! De tijdrovende klus van het overzetten van al deze bestanden naar de ‘BMK Dropbox’ heeft Theo van een dankbare ondergetekende overgenomen. Die klus is geklaard en enkele direct betrokkenen binnen ons koor hebben inmiddels een link ontvangen voor toegang tot deze ‘audiovisuele schatkamer van BM’ waar het heerlijk grasduinen is in het BM-verleden ter inspiratie voor nu en voor wat nog komen gaat.

Simon Keep, audiovisuele ondersteuner BM en lid van de Pedro’s Klankbordgroep