Blog

Een verloren gewaande radio-opname van BM uit 1955

De afgebeelde grammofoonplaat kwamen we tegen bij het doorspitten van ons video- en audio-archief om alles te kunnen digitaliseren voordat het wordt overgedragen aan het Breda’s stadsarchief. De vage aantekeningen met potlood op de labels aan beide zijden van de plaat doen ons op dat moment vermoeden dat het gaat om opnamen van BM. Bij het uit de hoes nemen blijkt de grammofoonplaat in deplorabele staat!

Pas na een fikse schoonmaakbeurt kan de plaat worden afgespeeld en wordt ons vermoeden bevestigd. We horen aan de ene kant van de plaat ‘O Domine Jesu Christe’ en ander kant ‘Let me pray, o Lord’. Beide werken worden op de plaat aan- en afgekondigd waardoor we met zekerheid kunnen zeggen dat dit verloren gewaande KRO radio-opnamen zijn van BM o.l.v. de toenmalige dirigent Louis Suijkerbuijk, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ons koor in 1955.

Zowel in het jubileumboekje ‘1865-2015 BM, door Romantiek gedreven’ als in het recent verschenen themanummer 7 uit de reeks ‘De geschiedenis van ons koor’, wijst onze immer ijverige kroniekschrijver Pedro Kneepkens op het feit dat het ‘Let me pray, o Lord’ één van de in opdracht van BM geschreven werken is. Voor meer bijzonderheden hierover verwijzen we dan ook graag naar pagina 17 van genoemd themanummer.

In het jubileumboek ‘125 jaar BM’ staat over het 90-jarig jubileum en de K.R.O. opname op pagina 81: ‘als in het najaar bij de K.R.O. geïnformeerd wordt naar de mogelijkheid om van de haar gemaakte opname van het jubileumconcert een grammofoonplaat te persen, krijgt men ten antwoord dat de banden helaas gewist zijn‘.

Dit gegeven rechtvaardigt de veronderstelling dat de K.R.O. radio-uitzending van genoemde werken indertijd door ‘Klankstudio Peekel’ op grammofoonplaat zijn vastgelegd, hierdoor niet verloren zijn gegaan en daardoor het oudste bewaarde klankdocument van ons koor is.

In de video is het tweede werk op plaat, het in opdracht van BM geschreven werk ‘Let me pray Oh lord’ te beluisteren, compleet met de aan- en afkondiging van de ‘omroeper van dienst’; én begeleid door nostalgisch geruis en getik.

Simon Keep