Wolfslaar Akoestisch

Zaterdag 30 juni 2018 heeft (een deel van) ons koor opgetreden in natuurgebied Wolfslaar. Er is daar een amphitheater, waar optredens kunnen plaatsvinden. Je verwacht dit niet, zo’n theater in het natuurgebied, maar het is er echt. En wij hebben er gezongen. Natuurlijk zonder enige geluidsversterking, want stroom is er niet. Zelfs zonder piano, dus alles à capella. Dat zijn we niet gewend maar het lukte toch goed. We werden gedirigeerd door een gast-dirigent, de heer Ruben de Grauw.
Het theater zat helemaal vol, onze voorzitter noemde het “een volle zaal” en het publiek reageerde enthousiast. De jasjes waren uit, want de temperatuur schommelde tegen de 30 graden. Maar wij hadden plezier, dit was weer een uniek optreden!